Extra kostnader vid trejk till/från Finland

2019-11-21

Under strejen medför det extra kostnader för transporter till och från Finland.
Se bifogat dokument.
extra-kostnader-under-strejk..docx