Englandstrafiken

2019-10-22

I kölvattnet av de nya Brexit diskussionerna har godsmängden till och från England ökat markant. Detta har medfört att vi kan få förlängda ledtider i trafiken.

 

För mer info kontakta din ordinarie kontaktperson!