Trafiken under påsk

2018-03-22

Under påsken kommer vi ha begränsad trafik, vänligen kontakta din speditör på NTEX för ytterligare information.

Som utgångspunkt gäller följande på de olika marknaderna:

UK/IE: pga av den rådande situationen i hamnen i Göteborg kommer gods som lastas under v.13 levereras v.14

Kontinenten: gods som lastas under v.13 kommer levereras v.14

Polen: för leverans före påsk LTL Export 23 mars, FTL Export 26-27 mars, Import LTL och FTL 23 mars

Baltikum: sista lastning för leverans före påsk LTL Export 23 mars,  FTL Export 26-27 mars, Import LTL och FTL 23 mars.

Ryssland: kontakta din lokala speditör

Norge: för leverans innan påsk i Osloområdet lastning  LTL 26/3 respektive FTL 27/3. Övriga Norge för leverans innan påsk LTL 23/3 respektive FTL 26/3