Information till Ntex kunder gällande Covid-19 viruset

2020-03-13

Vår högsta prioritet är att trygga våra anställdas, kunders och leverantörers hälsa och säkerhet så vi följer noggrant händelseutvecklingen och uttalanden från relevanta myndigheter i berörda länder. NTEX har också infört en intern policy om hur vi skall agera (se utdrag nedan).

-   Om man känner sig sjuk stanna hemma och meddela din chef som vanligt
-   Alla tjänsteresor samt fysiska kundbesök skall from dagens datum tills vidare ställas       in.
-   Alla övriga fysiska möten skall hållas till ett minimum. (gäller även chaufförer osv)
-   Företaget avråder from dagens datum starkt ifrån alla privatresor.

I övrigt råder sunt förnuft och en allmänt god hygien.

När det gäller de tjänster som NTEX utför så har vi tidigare informerat om att ledtider kan påverkas med kort varsel och att vi då inte alltid har möjlighet att meddela alla kunder detta i alla lägen. Till följd av detta kan det uppkomma merkostnader. Vi hoppas på er förståelse för detta.

Just nu påverkas trafikerna till och från Italien och Norge mest då det upprättats kontroller vid gränsen av all trafik. Men detta kan närsomhelst ske på andra marknader.

Vi jobbar hårt för att upprätthålla en normal service.