Viktig information - uppdatering kring Corona

2020-03-10

Karantänen utökas i Italien och gäller från idag 10/3 i hela landet.
Trots dessa restriktioner går det fortfarande att transportera in och ut gods från Italien med lastbilstrafik.
Vår agent ITX i Milano och Verona har anpassat sin verksamhet efter förutsättningarna som råder.

Bekräftat är operativa driften igång hos ITX.

Som tidigare beskrivit hanterar vi våra kunders avrop efter dessa förutsättningar men vi måste vara vaksamma på att ledtiderna kan komma att påverkas.

Frågor kontakta operativ personal i Helsingborg.

Återkommer när/om nya förändringar sker.