Trafikinformation

2020-03-18

Med hänvisning till nedan information som skickats ut tidigare har vi nu ett antal marknader med konkreta fall där vi får mer bestående extra kostnader. Detta gäller i nuläget Finlandstrafiken och Baltikumtrafiken där rederierna ändrat/tagit bort seglingar som gör att vi får ökade kostnader. Vi är tyvärr tvungna att ta ut dessa kostnader på våra kunder. Vi hoppas på förståelse för från er sida för denna åtgärd.

Se nedan tariff:

Baltikum

SEK
6 sek /100 kg
1100 SEK maximum per sändning

EUR
O,55 EUR / 100 kg
102 EURO maximum per sändning

Finland

SEK
14,50 SEK / pr. 100 kg
2500 SEK maximum per sändning

EUR
1,35 EUR / pr. 100 kg
232 EUR maximum per sändning

 

”I en rad länder har regeringarna infört åtgärder och regler som (tex. stängning av skolor, universitet och offentliga verksamheter, gränskontroller osv) begränsar verksamheter och företag.

Med bakgrund av detta är transport och logistikbranschen i ett force majeure tillstånd (Bekräftas av myndigheter i flera länder). 

Som vi informerat tidigare så kan detta påverka ledtider. Vår kapacitet är hittills god men vi ser nu att extra kostnader vid utförandet av transporterna är ofrånkomligt och vi vill härmed göra er uppmärksamma på att vi kommer att bli tvungna att fakturera våra kunder delar av dessa extra kostnader.

Detta gäller i dagsläget särskilt länder som har gränskontroller men kan komma att omfatta andra länder med kort varsel.

Ovanstående gäller from idag tills vidare.”