Brexit Ombudsfullmakt

2020-11-26

Vi närmar oss årsskiftet och den Brexit som alltmer lutar åt en s.k. ”hard Brexit”.

För att säkerställa en smidig hantering av era tullärenden så ber vi er att snarast säkerställa att ni har skickat in er Ombudsfullmakt.
Den skall mailas in till se.customs@ntex.com.
Om ni inte skickat in Ombudsfullmakten så finns den att tillgå här ombudsfullmakt.pdf

Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss på se.customs@ntex.com .

Med vänliga Hälsningar  

Tullavdelningen på NTEX