BREXIT information

2020-10-01

BREXIT

För att vi ska kunna hantera och deklarera era sändningar och arbeta så snabbt och effektivt som möjligt ber vi er att kontrollera nedan för att se att ni har rätt information på er faktura. Detta för att vi på korrekt sätt kunna göra import och exportdeklarationer utan fördröjning. Vi ber er även att kontrollera att era varor inte kräver tillstånd eller licenser vid import eller export. Detta gör ni lättast genom att kontakta Tullverket.

Viktigaste punkterna att förbereda sig inför BREXIT

Information som måste finnas på er faktura

 • Namn, adress, EORI och VAT nummer på exportör och importör
 • Fakturanummer
 • Antal kolli
 • Vikt, brutto och netto
 • Förpackning (pall, kartong, IBC eller annan förpackning)
 • Varubeskrivning
 • Varukod
 • Varuvärde
 • Valuta
 • Incoterms med ort
 • Ursprungsland

Vanligt förekommande frågor från våra kunder

Från vilket datum gäller nya regler gällande handel till och från Storbritannien?
Från 1 januari 2021 är övergångsperioden slut mellan EU och Storbritannien och vi övergår till handel som inkluderar tull och moms på alla varor och deklarationer måste göras, import och export.

Var ansöker jag om EORI-nummer?
Via Tullverket kan du ansöka om EORI-nummer
https://www.tullverket.se/sv/foretag/tillstandochregistreringar/eori.4.6ac2c843157b7beb007364.html

Ledtider i samband med Brexit?
Vi vet inte hur det kommer att se ut i våra hamnar och gränspassager runt årsskiftet. Vi räknar med förseningar och längre ledtider men i vilken omfattning vet vi inte. Vi rekommenderar god framförhållning när det gäller inköp, lagerhållning och försäljning runt årsskiftet.

Ökade kostnader?
Vid import från tredjeland som Storbritannien kommer att bli efter utträdet från EU så tillkommer kostnader för exportdeklaration och importdeklaration. Det tillkommer även moms och tullar enligt tullverkets tulltaxa. Om det kaos som EU och Storbritannien har varnat för vid ett avtalslöst utträde uppstår så kan det även tillkomma övriga kostnader som idag är svåra att förutsäga. Kan tex. vara väntetider eller krav från myndigheter på licenser eller tillstånd.

Skillnad på DAP & DDP för tullmässigt?
DAP – Avsändaren betalar för exportdeklarationen och mottagaren betalar importdeklaration, tull och moms i mottagarlandet
DDP – Avsändaren betalar kostnad för export och importdeklaration samt tull och moms i mottagarlandet.