Belgisk vägskatt

2016-03-24

Som tidigare aviserats införs vägskatt på det belgiska vägnätet från och med 1 april 2016. Nedan hittar du mer information samt taxa gällande trafiken inom och via Belgien.

Belgisk vägskatt från och med 1 april 2016.