Belgien inför ny vägskatt

2016-01-11

Belgien har beslutat sig för att införa krav på AutoPASS, så kallade OBU, vilket är en typ av tullbricka som fästs i bilens vindruta. Beslutet kommer efter Norges införande av obligatoriska OBU på tunga fordon på över 3,5 ton.

Den nya vägskatten för fordon med vikt över 3,5 ton kommer att introduceras i Belgien den 1 april 2016. Tidigare har ett samarbete funnits, vilket gjorde det lätt att köra i Sverige, Danmark och Benelux-länderna. Samarbetet har inneburit att en lastbil registrerad i ett av länderna har gått under samma regelverk även i de andra länderna. Men nu har Belgien alltså dragit sig ur samarbetet och det krävs istället en OBU.

På grund av detta tvingas vi införa Belgisk MAUT-taxa från och med den 1 april för att kompensera oss för ökade kostnader vid transporter till och från Belgien. Vi ber att få återkomma med aktuell nivå då det är fastställt.

Med vänlig hälsning

NTEX AB