Åtgärder mot trötthet hos yrkesförare

2015-04-22

Många olyckor som involverar yrkesförare handlar om trötthet. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har gjort en kartläggning av hur trötthet kan motverkas. Enligt kartläggningen är bra schemaläggning den bästa lösningen.

VTI säger i sin utredning att rimlig schemaläggning är det viktigaste sättet att motarbeta trötthet på. I det ingår att så långt det går undvika exempelvis arbete på natten, kort dygnsvila och lång vakentid. Anna Anund, forskare på VTI, uttrycker också vikten av en rättvis och förlåtande kultur från arbetsgivaren. Det innebär att det är viktigt att arbetsgivaren visar förståelse när föraren rapporterar om trötthet och incidenter relaterade till trötthet. Om fallet inte är så döljs trötthetsrisken.

– Sedan är det förstås mycket bra om förarna har möjlighet att ta raster när de behöver. Detta innefattar att stanna fordonet, ta en paus, ta en tupplur, inta koffein eller använda sig av ljusbehandling. Dessa metoder har säkra effekter på vakenhetsnivåer, även om alla inte har prövats inom alla transportslag, säger Anna Anund i ett pressmeddelande.

Även utbildning och kunskap är viktigt och att veta vilka tecken, effekter och orsaker trötthet har är av stor vikt. VTI uppmuntrar systematisk utbildning inom dessa områden.

Mer information och hela rapporten finns här