Återkallelse av varsel om spegel- och konsekvenslockout

2019-02-18


Härmed återkallar Sveriges Hamnar omedelbart samtliga varsel om spegel- och konsekvenslockout, bilaga 1.
Återkallandet görs i syfte att ge parterna bästa tänkbara möjlighet att nogsamt överväga medlarnas bud.
 

Se följande bilagor för mer info

Bilaga 1

Bilaga 2