200 miljoner för att förverkliga svensk sjöfartsidé

2015-08-17

EU-kommissionen har anslagit cirka 200 miljoner kronor för att testa en svensk idé om hur fartyg världen över ska kunna byta information med varandra. Projektet leds av Sjöfartsverket och förutspås kunna revolutionera förutsättningarna för sjöfart. 

Inom flygtrafiken är det en självklarhet att dela med sig av information om vilken rutt man planerar att färdas. Det är helt annorlunda för sjöfartens trafik som är helt oreglerad i stora delar av världens havsområden. Informationen om den planerade rutten lämnar oftast inte fartyget. 

Men nu ska Sjöfartsverkets projekt STM (Sea Traffic Management) ändra på förutsättningarna. EU-kommissionen bidrar med 200 miljoner kronor för att kunna testa i verklig miljö.

Genom att utbyta rutt-information med omkringliggande fartyg kan man delvis minska risken för kollisioner samtidigt som det skulle ge stora miljömässiga och logistiska förbättringar. Med ett bättre informationsutbyte kan fartygen planera anlöpet tidigt på resan och få en slot-tid som säkrar en plats utan väntetid. 

Ruttplanering-systemet har arbetats fram sedan 2010. Nu är det dags att testa det i verkligheten. Systemet kommer att testas och utvärderas från 2017 till mitten av 2018. Deltar gör 300 fartyg, tio hamnar runt om i Europa och två särskilda testområden, ett i svenskt vatten och ett i medelhavet. 

En eventuell implementering på bred front inom handelssjöfarten skulle kunna ske omkring 2020 och framåt.