SÅ anser att beslutet om tyngre lastbilar är otillräckligt

2015-05-22

Sveriges Åkeriföretag tycker att regeringen är för defensiv och går för långsamt fram när det gäller att effektivisera godstransporter på väg för att minska klimatpåverkan. Sveriges Åkeriföretag menar att det krävs fler åtgärder för att snabba på processen och har därför lämnat en skrivelse i ärendet till regeringen.

Mårten Johansson, teknikchef på Sveriges Åkeriföretag, menar att regeringens beslut om att ge Transportverket i uppdrag att undersöka vilka delar av det svenska vägnätet som lämpar sig för 74-tons lastbilar inte är tillräckligt. Han anser också att beslutet om att tillåta bruttovikten 64-ton på BK1 väg från och med 1 juni 2015 är otillräckligt. Det eftersom de goda miljöeffekterna av längre och tyngre fordon fördröjs på grund av att stegen är för små och fler åtgärder krävs.

Om längre fordon införts samtidigt tror Johansson att en betydligt högre bruttovikt hade varit möjlig att använda på stora delar av vägnätet.
– Vi saknar regeringens beslut om längre fordon, vi saknar beslut om 74 tons bruttovikt och vi saknar beslut om förenklade besiktningsregler, säger han.

För en lyckad effekt måste myndigheterna och transportnäringens experter samverka menar Sveriges Åkeriföretag, som i sin skrivelse till regeringen framför att uppdraget bör kompletteras med bland annat följande punkter:

1. Förberedelser skall genomföras för att snarast tillåta upp till 34 meter långa fordon på en så stor del av vägnätet som möjligt.

2. Längre fordons ökade axelavstånd bör kunna nyttjas till effektiva transporter med högre bruttovikter på nuvarande BK1-vägnät.

3. Väsentliga förenklingar skall genomföras i Transportstyrelsens tidigare förslag till lämplighetsbesiktning för längre och tyngre fordon.