Kapacitetstillägg Europa

2021-10-19

Till följd av den chaufförs- och dragbilsbrist som råder i Europa och de extraordinära kostnadsökningar som det medfört kommer ett Kapacitetstillägg införas per 2021-11-01 på de europeiska marknaderna. Befintligt Kapacitetstillägg på Storbritannien & Irland, som tidigare kommunicerats, kommer ligga kvar på befintlig nivå.

Aktuellt Kapacitetstillägg per marknad och relation se nedan länk.

http://app.bwz.se/ntex

 

Green Pass Italien

2021-10-14

Från och med den 15 oktober är det lagkrav (Law Decree no. 127/021, s.k. Green Pass) i Italien att samtliga personer som befinner sig på arbetsplatsen ska kunna uppvisa ett vaccinationsbevis alternativt nytaget PCR alt. antigentest. Detta krav innefattar förutom arbetstagare på den aktuella arbetsplatsen även personer som temporärt befinner sig där. Lagen kommer initialt att gälla under perioden 2021-10-15 till 2021-12-31. De införda kraven kommer med största sannolikhet resultera i något längre ledtider.
Vid eventuella frågor vänligen kontakta din ordinarie kontaktperson.

Med Vänliga Hälsningar
NTEX

 

Kapacitetsbrist Storbritannien och Irland

2021-06-30

 

Information till våra kunder 

Det har varit ett mycket speciellt år med härjande pandemi och Brexit som har lett till stora förändringar i hela världen men kanske speciellt i Storbritannien. Vi har nu under en längre tid sett att det har blivit svårare att hitta dragbilskapacitet i Storbritannien men även i andra länder.
Det härrör främst från bristen på chaufförer. De brittiska myndigheterna har i dagarna uppskattat att det saknas ca: 100.000 chaufförer och att den bristen kommer framförallt ifrån att de utländska chaufförerna valt att inte stanna i Storbritannien pga. Brexit och Covidpandemin.

Ovanstående har lett till att efterfrågan har blivit mycket större än utbudet med kraftiga prishöjningar som följd. Det medför att vi, för att kunna säkerhetsställa kapacitet, kommer att införa ett kapacitetstillägg på alla sändningar i vår UK- trafik per den 15/7 enligt nedan. Kapacitetstillägget kommer uppgå enligt följande:
9,10 SEK per 100kg med ett minimum på 50 SEK.

Med Vänliga Hälsningar
NTEX

Störningar i UK- och Irlandstrafiken

2021-04-20

Vi upplever just nu störningar i Englandstrafiken pga att DFDS Seaways har fått ta in ett fartyg på varv för en akut skada.

Detta kan leda till förseningar, för ytterligare information kontakta er ordinarie kontaktperson.

Med Vänliga Hälsningar
NTEX

Italien trafiken påverkas av nya Tyska restriktioner.

2021-02-17

De tyska myndigheterna har infört nya restriktioner & krav för ankommande till Tyskland som befunnit sig i Tjeckien, Slovakien & Tyrolenområdet i Österrike under de senaste 10 dagarna.

Vi upplever en del förseningar på transporter genom Tyskland.
Denna situation har uppkommit pga. nya restriktioner införts av tyska regeringen.

Samtliga chaufförer ska uppvisa ett negativt Covid-19 test som inte är äldre än 48 timmar innan de får komma in i Tyskland.
Om chaufförerna inte testats vid tidigare tillfälle så ska chaufförer registrera sig och ta ett test strax före gränsen.

Detta är en tidskrävande process och risken för stora förseningar är överhängande.

I nuläget påverkar denna situation primärt gods till & från Italien.

Vi tittar alltid på alternativa rutter, eftersom situationen förändras från dag till dag.

Pga. ovan så kan vi inte garantera ordinarie transport-tider.
Vi ber er hålla nära kontakt med våra medarbetare hos NTEX.

NTEX beklagar situationen och gör vårt yttersta för att lösa era transporter på ett optimalt sätt.

Norsk regional nedstängning

2021-01-25

Kära kunder,

Till följd av smittspridning av den brittiska mutationen av Covid-19 i Nordre Follo
kommun i Norge har den norska staten infört stränga restriktioner i området. Restriktionerna innebär bland annat att samtliga butiker med undantag av livsmedelsbutiker, apotek och bensinstationer kommer hålla stängt till och med
2021-01-31.

De kommuner som berörs av restriktionerna är följande:
Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Östvold, Moss, Frogn, Våler och
Nordre Follo.

Med tanke på restriktionerna så ber vi er kunder att säkerställa att personal kommer finns på plats vid leverans hos mottagare i ovan nämna kommuner.

Med Vänliga Hälsningar
NTEX

Uppdatering Brexit

2021-01-15

Kära kunder,

Transporterna till och från Storbritannien efter dess uttåg ur EU är verklighet sedan årsskiftet.
I och med detta ställs vi som transportör inför väntade men likväl krävande utmaningar. Utmaningarna består i rent transporttekniska frågor men även administrativa frågor som får stor inverkan på vår verksamhet.

Vi kan inte nog trycka på vikten av korrekt dokumentation! Avsaknad/brister i denna är utan jämförelse den största bromsklossen förnärvarande.
För att tullförfarandet skall kunna genomföras korrekt och utan någon försening på godsflödet så MÅSTE fakturorna innehålla följande information:

 • Namn, adress, EORI och VAT nummer på exportör (SVENSK) och importör (BRITTISK)
 • ​Fakturanummer
 • ​Antal kolli
 • Vikt, brutto och netto
 • Förpackning (pall, kartong, IBC eller annan förpackning)
 • Varubeskrivning
 • Varukod
 • Varuvärde
 • Valuta
 • Incoterms med ort
 • Ursprungsland
 • Ursprungsdeklaration, daterad och signerad. (om Urprung från EU / SE kan deklareras)

Om NTEX skall agera som ert tullombud så behöver ni skicka in en s.k. Ombudsfullmakt, denna finner ni här ombudsfullmakt.pdf, som efter komplettering mailas till vår Tullavdelning på se.customs@ntex.com.

Med vänliga Hälsningar
Jan Lundberg

Uppdatering Corona Storbritannien

2020-12-21

Det har under helgen kommit nyheter om en muterad form av Corona i Storbritannien och där ett flertal länder har beslutat om inreseförbud från Storbritannien.
Då det gäller godstransporterna till och från Storbritannien så har inreseförbudet i dagsläget inte någon direkt påverkan på vår verksamhet.

Vid eventuella frågor vänligen kontakt din speditör på NTEX.

Med Vänliga Hälsningar
NTEX

Uppdatering gällande trafiken till och från UK

2020-12-11

Kära kunder,


Med hänvisning till vårt utskick per den 27/11 gällande utmaningar med kapacitet i vår Englandstrafik vill vi uppdatera er kunder om utvecklingen.

NTEX har under hösten ökat antal trailer med ca: 15-20% och rederier har också succesivt ökat tonnage för att möta en förväntad ökad efterfrågan.

Trots detta har vi fortsatt utmaningar med kapacitetsbrist och vi ser dag för dag en ökad efterfrågan. Vi arbetar dock hårt för att göra allt som står i vår makt för att lösa vår uppgift.

Vi hoppas på er förståelse och samarbete i denna utmanande situation!

Med vänliga Hälsningar
Jan Lundberg
COO

Volymökningar Brexit

2020-11-30

Volymökningar Brexit

Kära kunder,

Vi märker nu av betydande ”Brexit” volymökningar i trafiken till och från UK som innebär en kapacitetsmässig utmaning för oss.

Vi hoppas på er förståelse för detta och kommer naturligtvis informera (via era ordinarie kontaktpersoner) er löpande om utvecklingen.

Med Vänliga Hälsningar
Jan Lundberg
COO