Uppdatering Brexit

2021-01-15

Kära kunder,

Transporterna till och från Storbritannien efter dess uttåg ur EU är verklighet sedan årsskiftet.
I och med detta ställs vi som transportör inför väntade men likväl krävande utmaningar. Utmaningarna består i rent transporttekniska frågor men även administrativa frågor som får stor inverkan på vår verksamhet.

Vi kan inte nog trycka på vikten av korrekt dokumentation! Avsaknad/brister i denna är utan jämförelse den största bromsklossen förnärvarande.
För att tullförfarandet skall kunna genomföras korrekt och utan någon försening på godsflödet så MÅSTE fakturorna innehålla följande information:

 • Namn, adress, EORI och VAT nummer på exportör (SVENSK) och importör (BRITTISK)
 • ​Fakturanummer
 • ​Antal kolli
 • Vikt, brutto och netto
 • Förpackning (pall, kartong, IBC eller annan förpackning)
 • Varubeskrivning
 • Varukod
 • Varuvärde
 • Valuta
 • Incoterms med ort
 • Ursprungsland
 • Ursprungsdeklaration, daterad och signerad. (om Urprung från EU / SE kan deklareras)

Om NTEX skall agera som ert tullombud så behöver ni skicka in en s.k. Ombudsfullmakt, denna finner ni här ombudsfullmakt.pdf, som efter komplettering mailas till vår Tullavdelning på se.customs@ntex.com.

Med vänliga Hälsningar
Jan Lundberg

Uppdatering Corona Storbritannien

2020-12-21

Det har under helgen kommit nyheter om en muterad form av Corona i Storbritannien och där ett flertal länder har beslutat om inreseförbud från Storbritannien.
Då det gäller godstransporterna till och från Storbritannien så har inreseförbudet i dagsläget inte någon direkt påverkan på vår verksamhet.

Vid eventuella frågor vänligen kontakt din speditör på NTEX.

Med Vänliga Hälsningar
NTEX

Uppdatering gällande trafiken till och från UK

2020-12-11

Kära kunder,


Med hänvisning till vårt utskick per den 27/11 gällande utmaningar med kapacitet i vår Englandstrafik vill vi uppdatera er kunder om utvecklingen.

NTEX har under hösten ökat antal trailer med ca: 15-20% och rederier har också succesivt ökat tonnage för att möta en förväntad ökad efterfrågan.

Trots detta har vi fortsatt utmaningar med kapacitetsbrist och vi ser dag för dag en ökad efterfrågan. Vi arbetar dock hårt för att göra allt som står i vår makt för att lösa vår uppgift.

Vi hoppas på er förståelse och samarbete i denna utmanande situation!

Med vänliga Hälsningar
Jan Lundberg
COO

Volymökningar Brexit

2020-11-30

Volymökningar Brexit

Kära kunder,

Vi märker nu av betydande ”Brexit” volymökningar i trafiken till och från UK som innebär en kapacitetsmässig utmaning för oss.

Vi hoppas på er förståelse för detta och kommer naturligtvis informera (via era ordinarie kontaktpersoner) er löpande om utvecklingen.

Med Vänliga Hälsningar
Jan Lundberg
COO

Brexit Ombudsfullmakt

2020-11-26

Vi närmar oss årsskiftet och den Brexit som alltmer lutar åt en s.k. ”hard Brexit”.

För att säkerställa en smidig hantering av era tullärenden så ber vi er att snarast säkerställa att ni har skickat in er Ombudsfullmakt.
Den skall mailas in till se.customs@ntex.com.
Om ni inte skickat in Ombudsfullmakten så finns den att tillgå här ombudsfullmakt.pdf

Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss på se.customs@ntex.com .

Med vänliga Hälsningar  

Tullavdelningen på NTEX

BREXIT information

2020-10-01

BREXIT

För att vi ska kunna hantera och deklarera era sändningar och arbeta så snabbt och effektivt som möjligt ber vi er att kontrollera nedan för att se att ni har rätt information på er faktura. Detta för att vi på korrekt sätt kunna göra import och exportdeklarationer utan fördröjning. Vi ber er även att kontrollera att era varor inte kräver tillstånd eller licenser vid import eller export. Detta gör ni lättast genom att kontakta Tullverket.

Viktigaste punkterna att förbereda sig inför BREXIT

Information som måste finnas på er faktura

 • Namn, adress, EORI och VAT nummer på exportör och importör
 • Fakturanummer
 • Antal kolli
 • Vikt, brutto och netto
 • Förpackning (pall, kartong, IBC eller annan förpackning)
 • Varubeskrivning
 • Varukod
 • Varuvärde
 • Valuta
 • Incoterms med ort
 • Ursprungsland

Vanligt förekommande frågor från våra kunder

Från vilket datum gäller nya regler gällande handel till och från Storbritannien?
Från 1 januari 2021 är övergångsperioden slut mellan EU och Storbritannien och vi övergår till handel som inkluderar tull och moms på alla varor och deklarationer måste göras, import och export.

Var ansöker jag om EORI-nummer?
Via Tullverket kan du ansöka om EORI-nummer
https://www.tullverket.se/sv/foretag/tillstandochregistreringar/eori.4.6ac2c843157b7beb007364.html

Ledtider i samband med Brexit?
Vi vet inte hur det kommer att se ut i våra hamnar och gränspassager runt årsskiftet. Vi räknar med förseningar och längre ledtider men i vilken omfattning vet vi inte. Vi rekommenderar god framförhållning när det gäller inköp, lagerhållning och försäljning runt årsskiftet.

Ökade kostnader?
Vid import från tredjeland som Storbritannien kommer att bli efter utträdet från EU så tillkommer kostnader för exportdeklaration och importdeklaration. Det tillkommer även moms och tullar enligt tullverkets tulltaxa. Om det kaos som EU och Storbritannien har varnat för vid ett avtalslöst utträde uppstår så kan det även tillkomma övriga kostnader som idag är svåra att förutsäga. Kan tex. vara väntetider eller krav från myndigheter på licenser eller tillstånd.

Skillnad på DAP & DDP för tullmässigt?
DAP – Avsändaren betalar för exportdeklarationen och mottagaren betalar importdeklaration, tull och moms i mottagarlandet
DDP – Avsändaren betalar kostnad för export och importdeklaration samt tull och moms i mottagarlandet.

 

 

Störningar i Englandstrafiken

2020-09-01

Pga ett tekniskt fel på fartyget Ficaria Seaways så ställs två seglingar in i trafiken mellan Sverige och England (vänligen se meddelande nedan).

Det kommer att leda till längre ledtider denna vecka. Vi återkommer med uppdatering när vi får mer information.
För specifik information om enskilda sändningar kontakta er ordinarie kontaktperson.

Dear customer,

We regret to inform you that we are facing technical problem with our vessel Ficaria Seaways. In order to minimise the impact the following alterations are made to our schedule;

Monday 31/8 GOTIMM24412020 (Freesia Seaways) – Cancelled
Wednesday 2/9 IMMGOT24612020 (Freesia Seaways) – Cancelled

Freesia Seaways will instead depart from Gothenburg tomorrow Tuesday.

We are for the moment trying to find temporary solutions to replace Ficaria Seaways and will revert with updates.

Uppdatering gällande Brexit

2020-08-31

Brexit

Praktisk information:

Ansök om EORI nummer (skall anges på dokumenten vid export utanför EU)
Ansökan görs på Tullverkets hemsida.
EORI nummer och organisationsnummer är inte samma.

Ombudsfullmakt:
Vi kommer att begära in fullmakter från Er så att vi kan agera ombud mot
tullen gällande era transporter. 

Nedladdningslänk till ombusdfullmakt: ombudsfullmakt.docx

Som fraktförare behöver vi följande information från Er:

Faktura
Kommersiell varulista

Fakturan skall innehålla:

Order- eller referensnummer.
Säljare, köpare/mottagare namn samt adress till båda.
Dag då fakturan utfärdades samt fakturanummer.
EORI-nummer, säljarens EORI-nummer och köparens VAT-nummer.
Leverans- och betalningsvillkor.
Varukod (tulltaxan, tulltariffnummer och statnummer)
Antal kolli, vikt (brutto / netto) samt noggrann beskrivning av innehållet per varukod och ursprungsland.
Information om förpackning ex: pall, kartong, IBC, fat.
Totalt fakturabelopp med information om valutakod.


Kommersiell varulista vid fler än 3 varukoder/ursprungsland (offert till kund)

För att effektivisera och underlätta förtullningen vid fler än 3 varukoder krävs en kommersiell varulista som skickas till oss i Excelformat och skall innehålla:

Varukoder, ursprungsland, vikt (brutto eller netto) och varuvärdet per varukod specificerat.

Den kommersiella varulistan ska stämma överens med fakturan när det avser varubeskrivning, varukod, ursprungsland, värde, vikt och totalsumma

 

      For English version Press here.

Trafikinformation Finland

2020-07-01

Det tidigare tillägget, som applicerats till följd av ändrade seglingsscheman från rederierna, på Finlandstrafiken kommer tas bort per 2020-07-01.