Trafikinformation Finland

2020-07-01

Det tidigare tillägget, som applicerats till följd av ändrade seglingsscheman från rederierna, på Finlandstrafiken kommer tas bort per 2020-07-01. 

Trafik under sommarperioden 2020

2020-06-04

Trafik under sommarperioden 2020

Inför kommande sommarperiod vill vi påminna våra kunder att planera och boka leveranser i god tid. Vi har ju dessutom sedan tidigare Covid-19 problematiken. Se nedan generell information gällande våra marknader. Finns krav på specifika last/lossningsdatum måste detta uttryckligen specificeras i bokningen. Stäm gärna av med din lokala NTEX kontakt.

Notera att kapacitet av enheter och plats på färjor är begränsad under sommaren. NTEX förbehåller sig rätten att i dessa fall återkomma med ev. merkostnader då våra leverantörer har ändrade ledtider och kapacitet under denna period. Naturligtvis kommer vi som vanligt göra allt för att ni skall få era leveranser i tid så tveka inte att kontakta oss!

sommartrafik-2020.docx

Underhållningsarbetet som sker på Älvsborgsbron bidrar till förseningar men vi gör vårt yttersta för att tillgodose våra kunders transportbehov och förebygga eventuella störningar i trafiken.

https://trafiken.nu/goteborg/arkiv/2020/maj/nu-inleds-sommarens-underhall-pa-alvsborgsbron/

 

Uppdatering Italientrafiken

2020-04-17

Italien kommer efter beslut av Italiens regering förlänga nedstängningen till och med 20-05-03. Till följd av detta kommer vår italientrafik även fortsättningsvis ske på
Ad hoc-basis. Vid eventuella frågor vänligen kontakta er personliga speditörskontakt på NTEX.


Med vänliga hälsningar NTEX

Fortsatt påverkan på Italientrafiken

2020-04-07

Även fortsättningsvis håller tillverkningsindustrin, med ett fåtal undantag, stängt i Italien. Nedstängningen är initialt förlängd från 5/4 till 13/4 och kommer med största sannolikhet även förlängas över hela vecka 16. Den fortsatta nedstängningen innebär att trafiken även fortsättningsvis kommer att ske på Ad hoc-basis.
Vi ber om er fortsatta förståelse för det rådande läget, vid eventuella frågor vänligen kontakta er personliga speditörskontakt på NTEX.

Vi på NTEX vill samtidigt passa på att önska Er en riktigt Glad Påsk!

Trafikinformation Italien

2020-03-23

Coronavirusets utökade spridning i Italien har fått till följd att tillverkningsindustrin, med endast ett fåtal undantag, kommer att stängas ned under perioden 26/3 - 5/4. Som ett resultat av denna shut down kommer vår trafik vara starkt begränsad och samtliga transporter kommer ske på Ad hoc-basis från och med dagens datum. Vi kommer fortsatt finnas på plats för att göra vårt yttersta för att lösa era specifika transportbehov och ber om er förståelse i denna svåra situation. Vid frågor vänligen kontakta er personliga speditörskontakt på NTEX.


Med Vänliga Hälsningar NTEX   

Trafikinformation

2020-03-18

Med hänvisning till nedan information som skickats ut tidigare har vi nu ett antal marknader med konkreta fall där vi får mer bestående extra kostnader. Detta gäller i nuläget Finlandstrafiken och Baltikumtrafiken där rederierna ändrat/tagit bort seglingar som gör att vi får ökade kostnader. Vi är tyvärr tvungna att ta ut dessa kostnader på våra kunder. Vi hoppas på förståelse för från er sida för denna åtgärd.

Se nedan tariff:

Baltikum

SEK
6 sek /100 kg
1100 SEK maximum per sändning

EUR
O,55 EUR / 100 kg
102 EURO maximum per sändning

Finland

SEK
14,50 SEK / pr. 100 kg
2500 SEK maximum per sändning

EUR
1,35 EUR / pr. 100 kg
232 EUR maximum per sändning

 

”I en rad länder har regeringarna infört åtgärder och regler som (tex. stängning av skolor, universitet och offentliga verksamheter, gränskontroller osv) begränsar verksamheter och företag.

Med bakgrund av detta är transport och logistikbranschen i ett force majeure tillstånd (Bekräftas av myndigheter i flera länder). 

Som vi informerat tidigare så kan detta påverka ledtider. Vår kapacitet är hittills god men vi ser nu att extra kostnader vid utförandet av transporterna är ofrånkomligt och vi vill härmed göra er uppmärksamma på att vi kommer att bli tvungna att fakturera våra kunder delar av dessa extra kostnader.

Detta gäller i dagsläget särskilt länder som har gränskontroller men kan komma att omfatta andra länder med kort varsel.

Ovanstående gäller from idag tills vidare.”

Trafikinformation Covid -19

2020-03-17

I en rad länder har regeringarna infört åtgärder och regler som (tex. stängning av skolor, universitet och offentliga verksamheter, gränskontroller osv) begränsar verksamheter och företag.

Med bakgrund av detta är transport och logistikbranschen i ett force majeure tillstånd (Bekräftas av myndigheter i flera länder). 

Som vi informerat tidigare så kan detta påverka ledtider. Vår kapacitet är hittills god men vi ser nu att extra kostnader vid utförandet av transporterna är ofrånkomligt och vi vill härmed göra er uppmärksamma på att vi kommer att bli tvungna att fakturera våra kunder delar av dessa extra kostnader.

Detta gäller i dagsläget särskilt länder som har gränskontroller men kan komma att omfatta andra länder med kort varsel.

Ovanstående gäller from idag tills vidare.

Statusuppdatering Corona - Road

2020-03-16

Information gällande landsgränser

Vi vill bara förtydliga för våra kunder att även om media rapporterat om att vissa länder har stängt sina gränser så gäller detta inte för transporter. Däremot kan det som vi tidigare informerat leda till fördröjningar och ökade kostnader i transportkedjan.

Med Vänliga Hälsningar NTEX

Information till Ntex kunder gällande Covid-19 viruset

2020-03-13

Vår högsta prioritet är att trygga våra anställdas, kunders och leverantörers hälsa och säkerhet så vi följer noggrant händelseutvecklingen och uttalanden från relevanta myndigheter i berörda länder. NTEX har också infört en intern policy om hur vi skall agera (se utdrag nedan).

-   Om man känner sig sjuk stanna hemma och meddela din chef som vanligt
-   Alla tjänsteresor samt fysiska kundbesök skall from dagens datum tills vidare ställas       in.
-   Alla övriga fysiska möten skall hållas till ett minimum. (gäller även chaufförer osv)
-   Företaget avråder from dagens datum starkt ifrån alla privatresor.

I övrigt råder sunt förnuft och en allmänt god hygien.

När det gäller de tjänster som NTEX utför så har vi tidigare informerat om att ledtider kan påverkas med kort varsel och att vi då inte alltid har möjlighet att meddela alla kunder detta i alla lägen. Till följd av detta kan det uppkomma merkostnader. Vi hoppas på er förståelse för detta.

Just nu påverkas trafikerna till och från Italien och Norge mest då det upprättats kontroller vid gränsen av all trafik. Men detta kan närsomhelst ske på andra marknader.

Vi jobbar hårt för att upprätthålla en normal service.