Valuta och drivmedelsjustering

Valuta, drivmedel och SECA justering

Valuta/drivmedelsjustering justeras månadsvis och baseras på föregående månads värden.

SECA tillägget träder i kraft 1 januari 2015 och kommer att justeras månadsvis. Tillägget kommer att tas ut på samtliga frakter där färjetransport är inkluderad. Kostnaden för FTL (Full Trailer Load) är per enhet och LTL (Less than Trailer Load) är per 100 kg (fraktdragande vikt).

Ladda ner aktuell valuta, drivmedel och SECA justering.