NTEX Kärnvärden

Kärnvärden

Våra kärnvärden är ryggraden i allt vi gör - basen i det som gör NTEX - både som företag och varumärke. Våra kärnvärden har funnits med oss sedan starten och kommer att finnas med oss för all framtid - de är sju till antalet och förändras alltså aldrig. NTEX seven (seas) C:s är:

CHALLENGER - utmanare

Vi är inte rädda för att utmana oss själva eller marknaden för att kunna erbjuda högre servicenivå med alternativa lösningar.

COMMITTED - engagerade

NTEX som företag förbinder sig att ge sina kunder bästa möjliga service. Vi skulle till med gå så långt som att säga att vi brinner för det.

CREATIVE - kreativa

Vi är beredda att tänka annorlunda för att lösa våra kunders logistiska utmaningar - det leder till förändrade upplägg och tankesätt, vilket i sin tur utvecklar företaget och de anställda.

CURIOUS - nyfikna

Som företag drivs och motiveras vi av att samarbeta med människor.

CARING - omtänksamma

Vi behandlar människor - både inom och utanför organisationen - med respekt. Vi tar väl hand om information och förtroenden vi fått från kunder och andra intressenter.

CONSISTENT - Alltid HÖg servicenivå

Vår prestation måste hålla samma höga nivå varje dag, året om. Vårt motto är att alltid minst hålla våra löften.

COMMERCIAL - affärsmässiga

Med allt det ovanstående i åtanke bör vi alltid sträva efter att stärka vår konkurrenskraft och använda företagets resurser med förstånd.

ntex VISION

NTEX skall vara under ständig utveckling för att vara ett tydligt Nordiskt alternativ. NTEX skall vara kundens förstahandsval genom att vara den bästa leverantören inom logistiklösningar och erbjuda förstklassig service  med nära kundrelation.

ntex affärsidé

"NTEX skall erbjuda konkurrenskraftiga, flexibla och kundanpassade transport- och logistiklösningar för väg, sjö, flyg och terminalhantering. Kundfokus, flexibilitet och kvalitet skall prägla vår verksamhet. Hela tiden med ett bibehållet miljöfokus."

NTEX HÅLLBARHETSREDOVISNING

NTEX Hållbarhetsredovisning

ntex verksamhetspolicy

Det är NTEX ABs policy att hos våra kunder skapa förtroende för vårt kunnande och vår vilja att motsvara deras förväntningar. Kvaliteten i vår verksamhet skall vara sådan att den utgör en väsentlig anledning att välja oss som transportör, entreprenör och logistikpartner. Med utgångspunkt av detta skall vi agera enligt följande punkter:

 • Vårt motto är att vi alltid skall uppfylla vårt löfte, att ge utmärkt service, ge snabba svar och korrekta besked till våra kunder. Alltid i åtanke att sträva efter bästa resultat och stärka vår konkurrenskraft och att använda företagets resurser förståndigt med ständiga förbättringar.
   
 • I vår transportledning strävar vi efter ständiga förbättringar och att reducera transporten/godsets totala miljöpåverkan. Den årliga leverantörsbedömningen ligger till grund och varje åkeri bedöms och poängsätts, endast de åkerier som har uppnådda godkända poäng får transportera godset. Vid förfrågan kan vi presentera Co2 på utförda transporter. Vid upphandling transporter ställer vi krav på ett aktivt miljöarbete.
   
 • Vi är beredda att tänka annorlunda baserat på hög kvalitet och miljö för att lösa våra kunders behov och därigenom förändra våra upplägg och tankesätt. Detta utvecklar företaget och dess anställda. Vi skulle till och med gå så långt som att säga att vi brinner för det! Det ingår i vårt säljarbete att utnyttja möjligheterna till samlastning av gods mellan våra kunder där så är möjligt för att få högsta möjliga utlastningsgrad och därmed förebyggande av förorening.
 • Som företag drivs vi och motiveras av att samarbeta med människor. Ha en kompetent personal som är både välutbildad, engagerad och trivs på sitt arbete och är ambassadörer för företaget. Genom årliga medarbetarundersökningar och utvecklingssamtal upprättas handlingsplanerför att vi som företag skall bli bättre, även utbildningsbehovet ses över. De regler och anvisningar som finns i arbetsmiljölagen följs.
   
 • Vår prestation måste vara på samma höga nivå dag in och dag ut hela året runt. Vara snabba, förstå hela affärsprocessen och därigenom skapar vi förutsättningen för väl utförda uppdrag med fokus på frekventa avgångar och stor flexibilitet. Vi är inte rädda för att utmana oss själva eller marknaden för att erbjuda högre servicenivå med alternativa lösningar.
 • I alla arbetsområden följer vi lagar och förordningar och ställer krav på vår samarbetspartner. Genom utbildning skall vår verksamhet uppnå en högre grad av mognad och förståelse i miljöfrågor.
 • Vi behandlar alla människor oavsett religion, ursprung med respekt såväl inom som utanför organisationen. Vi tar hand om information och förtroende som kunder och andra intressenter ger oss.