NTEX investerar i hållbarhet: Möt Karolina Skeppner, nytillträdd som ansvarig för Hållbarhet, Kvalitet och Miljö på NTEX Group

Publicerad 5 april 2024

Karolina Skeppner, Manager Sustainability, Quality & Environment NTEX AB

Karolina, ansvarig för Hållbarhet, Kvalitet och Miljö på NTEX Group, tillför både erfarenhet och nya perspektiv till NTEX. Med bara tre månader på sin tjänst har hon redan tagit sig an utmanande och spännande uppgifter och hjälper till att driva företaget mot en mer hållbar framtid.

Redan från start har dagarna varit fyllda med flera viktiga uppgifter, från att genomföra en omfattande hållbarhetsrapport för 2023 till att övervaka ISO-revisioner. Trots den inledande virvelvinden som en ny arbetsplats medför förblir Karolinas entusiasm intakt när hon fortsätter att bekanta sig med NTEX verksamhet.

Karolinas roll i Ntex är avgörande för att forma strategier och åtaganden inom dessa områden. Kraven både på oss själva, från samhället och från våra kunder blir allt mer specifika och krävande, så en omfattande och mätbar styrning är avgörande för att uppnå våra mål och vara en professionell partner. För att uppnå detta betonar Karolina vikten av samarbete i hela organisationen och värdet av att utnyttja den kombinerade kunskapen och expertisen från resten av NTEX-teamet för att styra mot högre värdeskapande för intressenter.

Och i relation till detta är Karolina optimistisk och lyfter fram sitt intryck av NTEX hittills: En kultur av nyfikenhet, kompetens och engagemang som genomsyrar organisationen. Hon har noterat det genuina intresset bland kollegor för att främja NTEX hållbarhetsarbete och betonar en positiv och stödjande arbetsmiljö. Medarbetarna är den mest värdefulla resursen, betonar hon. Genom att använda vår kollektiva expertis och passion skapar vi samstämmighet över olika dotterbolag och marknader, och på så sätt kan vi utnyttja fördelarna med en multinationell närvaro.

Karolinas professionella bakgrund sträcker sig över sexton år inom supply chain management, med en mångsidig erfarenhet som inkluderar leverantörsutveckling, inköpsstrategier och intern revision för ISO- och IATF-standarder. Övergången till ett dedikerat fokus på hållbarhet och kvalitet speglar hennes personliga intresse av att bidra till positiv organisationsutveckling och processförbättringar. Detta är verkligen ett givande arbete på flera områden, säger Karolina entusiastiskt.

Det går inte att komma ifrån att det finns både möjligheter men också utmaningar inom logistik- och transportsektorn i allmänhet. Karolina är engagerad i behovet av samordnade åtgärder på alla nivåer i värdekedjan – från leverantörer till kunder, politisk styrning och infrastruktur. Vägen till en hållbar industri kräver att bitarna faller på plats inom flera områden, men vi kan alla ta ansvar och göra vår del på vägen dit.

NTEX, med Karolina i spetsen för insatserna, strävar efter att arbeta aktivt mot att bli en fokuserad bidragsgivare inom hållbara transport- och logistiklösningar, grundade i gedigna strategier och transparent rapportering. Ett steg på vägen för vår nya ledare är att leda initiativ för att stärka kunskapen om hållbarhet inom egen organisation, kommunicera mål effektivt och implementera datadrivna åtgärder som är i linje med EU-regler och internationella hållbarhetsmål.

Med andra ord har Karolina mer än nog med uppgifter att ta itu med. Och när hon får frågan om vad hon ser som sin största prestation hittills, reflekterar Karolina över sitt engagemang för hållbarhet som ett viktigt bidrag och säger ödmjukt att ”jag lever efter devisen att jag inte har gjort min bästa prestation än.”

 

Vi på NTEX är glada att ha denna dam i teamet och ser fram emot en spännande hållbarhetsresa!

 

Snart kommer vi att publicera vår senaste hållbarhetsrapport – håll utkik!

Fler nyheter

Ntex newsletter

Håll dig uppdaterad om nyheter och serviceinfo