Anna Hansson ny trafikchef med fokus på Tyskland

Publicerad 13 december 2023

Anna Hansson, tidigare COO på NTEX-ägda Eurolink, har tillträtt en ny roll inom koncernen. Sedan några veckor tillbaka arbetar Anna som trafikchef Tyskland, på NTEX.

– Ambitionen är att vi ska växa och ta fler marknadsandelar i Tyskland, säger Anna Hansson.

En av de viktigaste drivkrafterna bakom att NTEX förvärvade Eurolink förra året var ambitionen att bli ännu starkare på den tyska marknaden. Eurolink har haft stort fokus på just Tyskland sedan de grundades för snart 18 år sedan. Anna Hansson har varit med på hela resan och besitter djupa kunskaper om hur transporter mellan Skandinavien och Tyskland ska bedrivas för att få bästa möjliga resultat.

Både NTEX och Eurolink identifierade tidigt att ett välfungerande samarbete skulle bli avgörande för att växa på den tyska marknaden. Det senaste året har Anna Hansson haft en nyckelroll i att hålla ihop det samarbetet, som representant för Eurolink. I sin nya roll på NTEX kommer Anna fortsatt att driva på för ett gott samarbete, men från ett annat perspektiv:

– Vi behöver varandra för att lyckas och med tanke på min bakgrund har jag bra möjligheter att kunna bidra med idéer om hur vi ska jobba framåt, konstaterar Anna Hansson.

Anna har arbetat i branschen mer än 20 år. När hon uppmanas att lyfta fram viktiga lärdomar från sin karriär poängterar hon vikten av gemensamt engagemang.

– Jag kommer ju från ett mindre företag, där det personliga mötet och alla medarbetares driv och engagemang var viktiga bitar. Trots att NTEX är mycket större upplever jag att kulturen är likadan här. Det ser jag som avgörande för att vi ska lyckas, avslutar Anna Hansson, ny trafikchef Tyskland på NTEX.

Fler nyheter

Ntex newsletter

Håll dig uppdaterad om nyheter och serviceinfo