Andreas Nikolic: Ledarskap med kundens behov i fokus

Publicerad 2 maj 2024

Andreas Nikolic, Chief Operating Officer, NTEX Group

Möt Andreas Nikolic, Chief Operating Officer för NTEX Group, en ledare med gedigen erfarenhet och en vision om tillväxt och kundnärhet som definierar hans ledarskap. Efter två år som COO för NTEX Group hjälper Andreas till att leda företaget genom en ständigt föränderlig och utmanande omvärld både inom transportindustrin och i världen i allmänhet.

Andreas passion för transportindustrin är inget nytt. Med transport djupt rotad i hans familj började Andreas resa i branschen långt innan etableringen av NTEX AS i Norge 2011. Som ung var Andreas involverad i familjens transportföretag, och fick därmed  värdefull erfarenhet redan från tidig ålder. Denna bakgrund har lagt grunden för hans engagemang för transport och spedition och senare hans framgång som ledare.

Efter att ha avslutat gymnasiet var det verkligen inte förvånande att Andreas valde att följa i sin familjs fotspår. Han började sin karriär inom transportindustrin och fick värdefull kunskap innan han blev involverad i etableringen av NTEX AS. Thomas Ström, grundare och ägare till NTEX , sökte efter rätt person för att överväga expansion av NTEX till Norge. Unge Nikolic grep tillfället och hjälpte till att etablera vad som idag är NTEX AS, en del av NTEX Group.

Från 2012 ledde Nikolic NTEX AS som verkställande direktör, och under denna period hjälpte han till att bygga upp verksamheten steg för steg från enkel trafik mellan Sverige och Norge till att idag kunna erbjuda en global och omfattande transporttjänst, inklusive solida 3PL-tjänster. Under hans ledning har NTEX AS vuxit och utvecklats till en betydande aktör i branschen, med närvaro i hela Europa och bortom. Hans engagemang för företagets framgång och kundnöjdhet har varit en drivande kraft bakom denna imponerande tillväxt.

I början av sin karriär och som ung ledare i en bransch som präglas av erfarenhet möttes han emellanåt med en blandning av skepticism och nyfikenhet. Han erkänner att han var tvungen att bevisa sig, inte bara för andra, utan också för sig själv. Mycket energi och många arbetstimmar har lagts ned på arbetet, men med en unik förmåga att snabbt förstå och lösa komplexa problem har Nikolic målmedvetet arbetat för att etablera sig som en respekterad branschaktör och ledare.

Idag, som COO för ett företag med kontor i flera länder, leder Andreas och NTEX Group med ett starkt fokus på kundförståelse. Det finns alltid utmaningar med att navigera genom olika lagar, kulturer och förväntningar, men för honom är en sak konstant och tillämplig oavsett plats: kundfokus. Oavsett var i världen en kund befinner sig, ska de mötas med samma uppmärksamhet, expertis och service. Andreas insisterar på att kundupplevelsen ska vara konsekvent och av hög kvalitet över alla NTEX avdelningar och länder.

En viktig del av Andreas vision är därför också speditörens roll som allvetare. Han betonar vikten av att NTEX speditörer har bred expertis som gör dem kapabla att förstå och möta kundbehov effektivt. Detta är särskilt viktigt i en tid av snabb tillväxt och behov av expertis, där det kan vara frestande att specialisera sig för mycket. Men för Andreas är det avgörande att aldrig glömma affärens kärna: kunden i fokus. Som han så träffande uttrycker det: ”Vi har inte kunden bortom nästa bokning.” Att fokusera på vad kunden behöver kontra vad vi kan erbjuda kunden är således viktigt för den filosofi Nikolic har för NTEX.

 

I en tid präglad av globala kriser och ekonomisk osäkerhet står Andreas, NTEX och branschen inför flera utmaningar. Allt från sanktioner till plötsliga skiftningar på marknaden innebär att Andreas och NTEX-teamet behöver vara mer flexibla och anpassningsbara än någonsin. Och mitt i allt detta ser han också hur det kan ge möjligheter. Att vara flexibel och anpassningsbar innebär att vi alltid måste utvecklas för att kunna fånga vad kunderna behöver och förväntar sig, såsom kundernas och samhällets ökande behov och krav kring miljö och hållbarhet. Detta innebär att utvecklas med de färdigheter och verktyg som krävs. NTEX behöver vara tillräckligt framåtblickande med teknologiska innovationer och ha ett fokus på hållbara lösningar för att fortsätta vara en pålitlig partner för sina kunder och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid.

Med de utmaningar som följer dagens snabba teknologiska utveckling är det inte konstigt att Andreas och resten av NTEX-teamet är angelägna om att följa och att se vad som skulle kunna hjälpa till att förbättra den övergripande kundupplevelsen.

Vi är mitt i processen att implementera en helt ny plattform, med inte mindre än fem nya system som ska integreras. Denna övergång är avgörande för att säkerställa en mer effektiv verksamhet. Dock betonar Andreas att ny teknik och automatisering måste användas klokt för att ge verkligt värde till kunderna. Även om ny teknik, såsom AI, blir allt mer tillgänglig, är det viktigt att se till att den hjälper till att stärka och arbeta mot den personliga kundvården och kundförståelsen som vi på NTEX är hängivna till. Fokus måste alltid ligga på att öka tjänsternas kvalitet och anpassa sig till nya kundförväntningar på bästa möjliga sätt. I en tid med automatisering och digitalisering kan personlig kontakt verka avlägsen. Andreas är medveten om detta och han uppmuntras av att NTEX  fortsätter sitt arbete med att säkerställa företagets närhet till kunder och att lyssna på kundens behov.

När jag frågar honom var han ser NTEX om fem år är svaret klart: växande. Med en ambition att vara det föredragna alternativet för transport- och logistiktjänster är Andreas och hans team fast beslutna att fortsätta expandera och möta kundbehov.

I kärnan av allt detta ligger Andreas tydliga budskap: kundens behov måste alltid komma först. I en värld där företag kan bli upptagna med att tillhandahålla allt mer standardiserade tjänster, insisterar han på att kundnärvaro och personalisering är nyckeln till framgång. För NTEX är kunden inte bara en transaktion, utan en långsiktig partner som förtjänar den bästa möjliga servicen.

Med Andreas Nikolic som COO är NTEX Group väl rustad för framtiden – en framtid präglad av tillväxt, hållbarhet och ett orubbligt engagemang för kundrelationer.

Fler nyheter

Ntex newsletter

Håll dig uppdaterad om nyheter och serviceinfo