Skanska och NTEX samarbetar kring transportlösningar

Publicerad 26 april 2023

På NTEX är vi glada att vara en transportsleverantör för Skanska. Leif-Martin Henriksen, Category Manager, Logistics på Skanska, berättar här om samarbetet, behoven och fördelarna med en överenskommelse för stora projekt.

Skanska Norge är en av landets största och ledande entreprenörer med stora och komplexa projekt inom affärsområdena Bygg, Anläggning och Fastighetsutveckling.

Som förespråkare för lika konkurrensvillkor och seriösa förhållanden inom byggbranschen strävar Skanska efter att säkerställa att transporten av material och utrustning för projekten utförs på ett hållbart och säkert sätt i enlighet med EU:s mobilitetspaket och HSE-krav.

Skanska hanterar omfattande internationell transport för nytt vattenförsörjningstunnelprojekt i Oslo

Särskilt relevant för Skanska i samband med transport från utlandet är det pågående projektet för Oslo stad – med en ny reservvattenförsörjning från Holsfjorden till Huseby. En 19 kilometer lång tunnel kommer att drivas med hjälp av två helt elektriska tunnelborrmaskiner (TBMs).

Samarbetet en värdefull resurs för Skanska

– Vår bransch köper varor med i huvudsak ”fritt levererade” villkor. I fall där transport inte ingår i priset för varorna ber vi leverantören att ordna med köp av transport å våra vägnar, vilket kan vara kostsamt och innebära risker för oss som köpare. Vi har upplevt utmaningar med leverantörer som inte har transport som sin kärnverksamhet, vilket gör det svårt att uppnå goda villkor och se till att transporten utförs på ett tillfredsställande sätt. Det kan också finnas utmaningar relaterade till moms och tull, där fel last kan skapa ytterligare arbete och utmaningar för oss, säger Leif-Martin Henriksen.

Samarbetet med NTEX visar sig vara en värdefull resurs för Skanska.

– Efter att ha påbörjat vårt samarbete med NTEX 2022 har vi infört standardiserade och goda rutiner för våra transportuppdrag. Detta har varit särskilt viktigt i situationer där det har funnits behov av snabb anpassning och hämtning utomlands. Genom ett transportförmedlingsavtal med NTEX har vi fått tillgång till expertis och resurser inom transport och logistik som har gjort vår transportsituation enklare och effektivare.

Varför valde ni NTEX?

– NTEX valdes som logistikleverantör för Skanska på grund av förmågan att uppfylla våra krav på säkerhet, etik och seriositet. NTEX hade också väl dokumenterade svar på detta i anbudsförfarandet, vilket var en viktig faktor i valet av anbudsgivare. Dessutom var det viktigt för Skanska att hitta en leverantör som kunde hjälpa till att få varorna till Norge på ett smidigt sätt. Genom goda bokningsrutiner tror vi att vi har hittat en bra lösning där alla praktiska frågor tas om hand av NTEX. Dessutom upplever vi att vi säkerställer den fokus vi har på både kvalitet och kostnader för våra transportuppdrag.

En direkt och öppen kommunikationslinje med operativ personal

En viktig förutsättning för Skanska när man valde en transportleverantör var möjligheten till direktkommunikation med NTEX-personal som är ”hands-on” på uppdraget. När vi frågar Leif-Martin hur han känner att vi löser utmaningar som uppstår längs vägen, är svaret att denna direktkommunikation, tillsammans med flexibilitet, är en viktig anledning till varför Skanska hittills är nöjda med samarbetet. Med NTEX som partner har Skanska hittat en leverantör som tar hand om behoven på ett bra sätt.

Fler nyheter

Ntex newsletter
Ntex newsletter

Håll dig uppdaterad om nyheter och serviceinfo