NTEX sine kjerneverdier

Kjerneverdier

Våre kjerneverdier er ryggraden i alt vi gjør – fundamentet i det NTEX står for – både som bedrift og varemerke. Kjerneverdiene våre har vært med oss fra starten og kommer til å være med oss i all fremtid. Det er syv punkter og vil med andre ord aldri forandres. NTEX sine seven (seas) C’s er:

CHALLENGER - utfordrer

Vi er ikke redde for å utfordre oss selv eller markedet for å kunne tilby et høyere servicenivå med alternative løsninger.

COMMITTED - engasjert

NTEX plikter seg til å gi sine kunder best mulig service. Vi skal til og med gå så langt som å si at vi brenner for det.

CREATIVE - kreative

Vi er forberedt på å tenke annerledes for å løse våre kunders logistiske utfordringer. Det fører til endret struktur og tankesett, som igjen utvikler bedriften og de ansatte.

CURIOUS - nysgjerrige

Som bedrift drives vi av å forstå og løse våre kunders behov

CARING - omtenksomme

Vi behandler mennesker – både i og utenfor organisasjonen – med respekt. Vi tar godt hånd om informasjon og tillit vi har fått fra våre kunder og andre interessenter.

CONSISTENT - KONSEKVENTE

Vår prestasjon må holde samme høye nivå hver dag, året rundt. Mottoet vårt er å alltid holde våre løfter.

COMMERCIAL - forretningsmessig

Med alt det ovenstående i tankene må vi alltid streve etter å styrke vår konkurranseevne og benytte bedriftens ressurser på en klok måte.

ntex forretningside

«NTEX skal tilby konkurransedyktige, fleksible og kundetilpassede transport- og logistikkløsninger på land, sjø, fly, terminal og 3PL. Kundefokus, fleksibilitet og kvalitet skal karakterisere vår virksomhet. Samtidig som vi opprettholder vårt miljøfokus.»

vÅR VISjON

NTEX skal være et tydelig nordisk alternativ til de store fraktkjedene og kundens førstevalg gjennom å være den beste leverandøren på kundetilpassede logistikkløsninger på de markedene vi opererer.

ntex sin kvalitetspolicy

Vi skal skape tillit hos kundene til vår kunnskap og vår vilje til å innfri deres forventninger. Kvaliteten i virksomheten vår skal være av en slik karakter at den utgjør en vesentlig grunn for å velge oss som leverandør. Med utgangspunkt i dette skal vi:

  • Gi hurtig og korrekt beskjed.
  • Holde høy kvalitet før, under og etter utført oppdrag.
  • Ha et velutdannet, engasjert og kompetent personal.
  • Være kjappe, fleksible, fokuserte og ha hyppige avganger.
  • Forstå hele forretningsprosessen og på den måten skape forutsetninger for vel gjennomførte oppdrag.
  • Følge lover og forskrifter som gjelder transport.