Prisregulering 01. januar 2020

01.12.19

 

Kjære kunde,

Som følge av generelle kostnadsøkninger, justerer vi våre priser med virkning fra 01/01-2020:

Transporter: 2,90%
Lagerleie og håndtering:3,50%

Gebyrer o.l. vil avrundes opp til nærmeste 10 kr.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med din kontaktperson på Ntex.

Vi ønsker Dere et fruktbart og lønnsomt 2020.

Informajson vedr. UK trafikken

14.11.19

DFDS Seaways minsker frekvensen på seilingene mellom Göteborg og Immingham. De omfordeler skipene på de ulike rutene i Europa og da tar de bort en seiling i uken på ruten Göteborg - Immingham. Eksporten fra Norge taper onsdagsavgangen fra Göteborg og importen til Norge fredagsavgangen fra Immingham.

Dette kommer til å påvirke ledetidene til og fra UK, men vi skal naturligvis forsøke å minimere konsekvensene for dere som kunde. For mer informasjon, kontakt deres faste kontaktperson på Ntex.

Beslutningen til DFDS trer i kraft med umiddelbar virkning!

Vårt telefonsystem nede!

05.07.19

Vår leverandør av telefonløsning har for øyeblikket tekniske problemer som medfører at vi ikke kan motta inngående telefonsamtaler, eller ringe ut fra våre fasttelefoner.

Vi oppfordrer alle våre kunder til å benytte e-post frem til denne problemstillingen er løst, enten direkte til din kontaktperson hos oss eller til vår epost adresse booking.norway@ntex.com

Vi kommer tilbake med en bekreftelse så fort dette er løst.

Med vennlig hilsen

Ntex AS