Ekstraordinært valutatillegg

16.03.20

 

Grunnet den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i her i Norge med kraftig svekket norsk krone mot sentrale handelsvalutaer ser Ntex seg nødt til å innføre et ekstraordinært, midlertidig valutatillegg for å dekke opp kostnadsøkningene denne situasjonen medfører.

Ntex har majoriteten av sine kostnader i euro, svensk og dansk krone. Disse valutaene har blitt oppimot 15% dyrere å kjøpe inn nå sammenliknet med ved årsskiftet.

Grunnet dette innfører vi et valutatillegg på 8% som vil bli justert månedlig frem til valutaene har stabilisert seg. Valutatillegget gjelder for all internasjonal transport.