Trafikkinformasjon

19.03.20

 


Med henvisning til informasjonen som tidligere er sendt ut, har vi nå en rekke markeder med spesifikke tilfeller der vi får mer varige ekstrakostnader. Dette er gjeldende for tiden i Finland- og Baltikum-trafikk der rederiene har endret / kansellert seiling som gir oss økte kostnader. Vi må dessverre bære disse kostnadene for kundene våre. Vi håper på deres forståelse for dette tiltaket.

Se nedenstående tariff:

Baltikum:

6,50 NOK /100 kg
1195 NOK maksimum per sendning

Finland:

15,80 NOK / pr. 100 kg
2715 NOK maksimum per sendning

”I en rekke land har regjeringer innført tiltak og regler som (f.eks. å stenge skoler, universiteter og offentlige etater, grensekontroll osv.) Begrense virksomheter og bedrifter. På denne bakgrunn er transport- og logistikkindustrien i en force majeure-tilstand (Bekreftet av myndigheter i flere land). Som vi informerte tidligere, kan dette påvirke ledetidene. Kapasiteten vår er så langt bra, men vi ser nå at ekstra kostnader for å utføre transporten er uunngåelige, og vi vil gjerne gjøre dere  oppmerksomme på at vi vil måtte komme til å fakturere kundene våre noen av disse ekstra kostnadene. Dette gjelder for øyeblikket spesielt for land som har grensekontroll, men kan inkludere andre land på kort varsel. Ovennevnte gjelder fra i dag til nå. "