Svoveldirektivet IMO Marpol

01.12.14

 

Kjære kunde,

EU har innført et skjerpet svoveldirektiv IMO Marpol som vil tre i kraft 01. Januar 2015. Dette direktivet er innført for å begrense svovelinnholdet i marine drivstoff som brukes av rederiene som opererer i Nordsjøen, Den engelske kanal og Østersjøen. Det nåværende maksimumsnivået av svovelinnhold i marine drivstoff er 1,0%, men med direktivet vil grensen bli redusert til 0,1% innenfor området "Sulphur Emission Control Area" (SECA) fra 01. Januar.

Rederiene som opererer innenfor SECA området har vært nødt til å ta store kostnadsøkninger for å begrense utslippet av svovel og de har valgt et av disse alternativene:

  •        Investere i helt nye skip med alternativt drivstoff, som f.eks. metanol eller LNG
  •        Bytte til renere og vesentlig dyrere marine drivstoff
  •        Installere skrubbere for å fjerne svovel fra eksosen på skipene 

Svoveldirektivet vil ha konsekvenser for transportbransjen og påvirke hele transportkjeden. Uavhengig av hvilken løsning rederiene velger vil fraktkostnadene innenfor SECA området øke da rederiene søker kostnadsdekning for merkostnadene hos sine kunder.

Ntex vil som følge av merkostnadene presentert fra rederiene i de markeder hvor det er nødvending å benytte sjøtransport innenfor SECA området bli nødt til å kompensere dette fra 01. Januar 2015.

For ytterligere spørsmål rundt dette ber vi dere ta kontakt med deres kontaktperson hos oss.

Med vennlig hilsen

Ntex AS