Prisregulering 01. januar 2021

01.12.20

 

Kjære kunde,

Som følge av generelle kostnadsøkninger, justerer vi våre priser med virkning fra 01/01-2021:

Transporter: 3,90%
Lagerleie og håndtering: hhv 2,7% og 2,4%

Gebyrer o.l. vil avrundes opp til nærmeste 10 kr.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med din kontaktperson på Ntex.

Vi ønsker Dere et fruktbart og lønnsomt 2021.