Prisregulering 01. januar 2020

01.12.19

 

Kjære kunde,

Som følge av generelle kostnadsøkninger, justerer vi våre priser med virkning fra 01/01-2020:

Transporter: 2,90%
Lagerleie og håndtering:3,50%

Gebyrer o.l. vil avrundes opp til nærmeste 10 kr.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med din kontaktperson på Ntex.

Vi ønsker Dere et fruktbart og lønnsomt 2020.