Prisregulering 01. januar 2019

30.11.18

 

Kjære kunde,

Som følge av generelle kostnadsøkninger og utfordringer knyttet til sjåførmangel i Europa som resulterer i ekstraordinære kostnadsøkninger, justerer vi våre priser med virkning fra 01/01-2019:

Transporter: 4,9%
Lagerleie og håndtering: 4,9%

Gebyrer o.l. vil avrundes opp til nærmeste 10 kr.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med din kontaktperson på Ntex.

Vi ønsker Dere et fruktbart og lønnsomt 2019.