E6 Nordbytunellen stengt

23.08.18

I perioden 3. september – 12. november vil sørgående tunnelløp være helstengt. Trafikken vil avvikles i ett løp (nordgående), mens møtende trafikk ledes inn på fv. 156 Nessetveien. Dette vil medføre store køer i visse perioder og kan medføre forsinkelser for vareleveringer.

For mer informasjon om stengingen, les mer på Vegvesenets hjemmesider:

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunnelerakershus/nordbytunnelen/e6-nordbytunnelen