Prisregulering 01. januar 2020

01.12.19

 

Kjære kunde,

Som følge av generelle kostnadsøkninger, justerer vi våre priser med virkning fra 01/01-2020:

Transporter: 2,90%
Lagerleie og håndtering:3,50%

Gebyrer o.l. vil avrundes opp til nærmeste 10 kr.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med din kontaktperson på Ntex.

Vi ønsker Dere et fruktbart og lønnsomt 2020.

Informajson vedr. UK trafikken

14.11.19

DFDS Seaways minsker frekvensen på seilingene mellom Göteborg og Immingham. De omfordeler skipene på de ulike rutene i Europa og da tar de bort en seiling i uken på ruten Göteborg - Immingham. Eksporten fra Norge taper onsdagsavgangen fra Göteborg og importen til Norge fredagsavgangen fra Immingham.

Dette kommer til å påvirke ledetidene til og fra UK, men vi skal naturligvis forsøke å minimere konsekvensene for dere som kunde. For mer informasjon, kontakt deres faste kontaktperson på Ntex.

Beslutningen til DFDS trer i kraft med umiddelbar virkning!

Vårt telefonsystem nede!

05.07.19

Vår leverandør av telefonløsning har for øyeblikket tekniske problemer som medfører at vi ikke kan motta inngående telefonsamtaler, eller ringe ut fra våre fasttelefoner.

Vi oppfordrer alle våre kunder til å benytte e-post frem til denne problemstillingen er løst, enten direkte til din kontaktperson hos oss eller til vår epost adresse booking.norway@ntex.com

Vi kommer tilbake med en bekreftelse så fort dette er løst.

Med vennlig hilsen

Ntex AS

 

Transport Jul og nyttår 18/19

26.11.18

Transport i forbindelse med jul og nyttår 2018-2019

I forkant av kommende jul- og nyttårshelg ønsker vi å minne våre kunder om å planlegge og booke leveringer i god tid. Se nedenfornevnte lenke til generell informasjon om utlastingsdager for leveringer før jul. Lasting i mellomdagene kan pga. kapasitet på enheter skje med levering etter nyttår og frem mot 7.januar. Hvis det finnes spesifikke lasting-/lossingsdatoer må dette uttrykkelig spesifiseres i bookingen. Stem gjerne av med din NTEX kontaktperson.

Legg merke til at kapasitet på enheter og plass på eventuelle ferjer er begrenset i helgene. NTEX forbeholder seg retten til i disse tilfellene å komme tilbake med eventuelle merkostnader, da våre leverandører har endrede ledetider og kapasitet under denne perioden.

Se lenke til oversikt under:

transport-jul-og-nyttar-2018.pdf
 

Bomavgift

30.03.18

Transportbransjen får stadig økte kostnader som følge av bompengefinansierte prosjekter, rushtidsavgift og miljøavgift som belastes oss ved passering. 

Ntex innfører derfor en bomavgift på alle sendinger fra 01. desember for å få kostnadsdekning for de økte kostnadene. Denne avgiften vil fortløpende justeres i tråd med myndighetenes endringer i bomavgiftene.

Fra april 2018

3,50% tillegg på fraktbeløpet

Svoveldirektivet IMO Marpol

01.12.14

 

Kjære kunde,

EU har innført et skjerpet svoveldirektiv IMO Marpol som vil tre i kraft 01. Januar 2015. Dette direktivet er innført for å begrense svovelinnholdet i marine drivstoff som brukes av rederiene som opererer i Nordsjøen, Den engelske kanal og Østersjøen. Det nåværende maksimumsnivået av svovelinnhold i marine drivstoff er 1,0%, men med direktivet vil grensen bli redusert til 0,1% innenfor området "Sulphur Emission Control Area" (SECA) fra 01. Januar.

Rederiene som opererer innenfor SECA området har vært nødt til å ta store kostnadsøkninger for å begrense utslippet av svovel og de har valgt et av disse alternativene:

  •        Investere i helt nye skip med alternativt drivstoff, som f.eks. metanol eller LNG
  •        Bytte til renere og vesentlig dyrere marine drivstoff
  •        Installere skrubbere for å fjerne svovel fra eksosen på skipene 

Svoveldirektivet vil ha konsekvenser for transportbransjen og påvirke hele transportkjeden. Uavhengig av hvilken løsning rederiene velger vil fraktkostnadene innenfor SECA området øke da rederiene søker kostnadsdekning for merkostnadene hos sine kunder.

Ntex vil som følge av merkostnadene presentert fra rederiene i de markeder hvor det er nødvending å benytte sjøtransport innenfor SECA området bli nødt til å kompensere dette fra 01. Januar 2015.

For ytterligere spørsmål rundt dette ber vi dere ta kontakt med deres kontaktperson hos oss.

Med vennlig hilsen

Ntex AS