Trafikkinformasjon Italia

23.03.20

 


Den økte spredningen av koronaviruset i Italia har ført til at industrien, med bare noen få unntak, blirr lagt ned i perioden 26/3 - 5/4.
Som et resultat av denne nedleggelsen, vil trafikken vår være sterkt begrenset, og all transport vil foregå ad hoc fra dagens dato.
Vi vil fortsette å være der for å gjøre vårt ytterste for å løse dine spesifikke transportbehov og ber om forståelse i denne vanskelige situasjonen.
Hvis du har spørsmål, kan du kontakte din personlige speditør hos NTEX.


Med vennlig hilsen NTEX

 

 

Trafikkinformasjon

19.03.20

 


Med henvisning til informasjonen som tidligere er sendt ut, har vi nå en rekke markeder med spesifikke tilfeller der vi får mer varige ekstrakostnader. Dette er gjeldende for tiden i Finland- og Baltikum-trafikk der rederiene har endret / kansellert seiling som gir oss økte kostnader. Vi må dessverre bære disse kostnadene for kundene våre. Vi håper på deres forståelse for dette tiltaket.

Se nedenstående tariff:

Baltikum:

6,50 NOK /100 kg
1195 NOK maksimum per sendning

Finland:

15,80 NOK / pr. 100 kg
2715 NOK maksimum per sendning

”I en rekke land har regjeringer innført tiltak og regler som (f.eks. å stenge skoler, universiteter og offentlige etater, grensekontroll osv.) Begrense virksomheter og bedrifter. På denne bakgrunn er transport- og logistikkindustrien i en force majeure-tilstand (Bekreftet av myndigheter i flere land). Som vi informerte tidligere, kan dette påvirke ledetidene. Kapasiteten vår er så langt bra, men vi ser nå at ekstra kostnader for å utføre transporten er uunngåelige, og vi vil gjerne gjøre dere  oppmerksomme på at vi vil måtte komme til å fakturere kundene våre noen av disse ekstra kostnadene. Dette gjelder for øyeblikket spesielt for land som har grensekontroll, men kan inkludere andre land på kort varsel. Ovennevnte gjelder fra i dag til nå. "

 

Ekstraordinært valutatillegg

16.03.20

 

Grunnet den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i her i Norge med kraftig svekket norsk krone mot sentrale handelsvalutaer ser Ntex seg nødt til å innføre et ekstraordinært, midlertidig valutatillegg for å dekke opp kostnadsøkningene denne situasjonen medfører.

Ntex har majoriteten av sine kostnader i euro, svensk og dansk krone. Disse valutaene har blitt oppimot 15% dyrere å kjøpe inn nå sammenliknet med ved årsskiftet.

Grunnet dette innfører vi et valutatillegg på 8% som vil bli justert månedlig frem til valutaene har stabilisert seg. Valutatillegget gjelder for all internasjonal transport.
 

Informasjon til NTEX-kunder om Covid-19-viruset

13.03.20

 

Vår høyeste prioritet er å sikre helsen og sikkerheten til våre ansatte, kunder og leverandører, slik at vi følger utviklingen og uttalelsene nøye fra relevante myndigheter i de aktuelle landene. NTEX har også innført en intern politikk for hvordan man skal handle (se utdrag nedenfor).

 - Hvis du føler deg syk, blir du hjemme og varsler sjefen din som vanlig.
 - Alle forretningsreiser og fysiske kundebesøk må kanselleres fra dagens dato.
   I tilfelle noe svært forretningskritisk diskutere med din umiddelbare leder.
 - Alle andre fysiske møter skal holdes til et minimum.
   (gjelder også for sjåfører, etc.)
 - Selskapet fraråder på det sterkeste alle private turer fra og med i dag.

Ellers råder sunn fornuft og generell god hygiene.

Når det gjelder tjenestene som NTEX utfører, har vi tidligere informert om at ledetider kan påvirkes på kort varsel, og at vi ikke alltid har mulighet til å varsle alle kunder til enhver tid. Som et resultat kan det oppstå ekstra kostnader. Vi håper på din forståelse av dette. Vi jobber hardt for å opprettholde en normal service.  

For øyeblikket er Italia og Norge mest berørt av etableringen av kontroller ved grensen for all trafikk. Men dette kan skje når som helst i andre markeder.
 

Ledetider grunnet Coronaviruset

12.03.20

 

Kjære kunde,


På grunn av de rådende omstendighetene rundt Covid-19 (Corona-viruset) påvirkes noe av trafikken vår, noe som betyr at vi ikke kan garantere at alle ledetider er oppfylt. Dette skyldes økte begrensninger og midlertidige nye rutiner med våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Vi ser imidlertid ikke store avvik i de europeiske markedene ennå.

Selv om utbruddene har ført til strenge tiltak i enkeltland, kan det påvirke flere markeder.

Vi ber derfor alle i kjeden, som kan bli berørt av dette, om forståelse.

NTEX jobber intenst for å løse alle kunders behov og krav. Vi fortsetter å overvåke fremdriften og utviklingen, og jobber i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet for å minimere risikoen for spredning.

Hvis du har spørsmål angående ledetider, er du velkommen til å kontakte vårt operative personale.

 

Viktig informasjon gjeldende transport fra Italia

10.03.20

 

Kjære kunde,


Tirsdag 10.mars har italienske myndigheter bestemt seg for å sette hele Italia i karantene og har utstedt en nasjonal krise. Karantenen gjelder frem til 3. april.

Til tross for disse begrensningene, er det fremdeles mulig å frakte varer inn og ut av Italia med lastebiltrafikk.  Vår agent ITX i Milano og Verona har tilpasset sin virksomhet til forholdene som råder.

Det er bekreftet at det er operativ drift hos ITX.


Vi håndterer våre kunder henvendelser, men gjør oppmerksom på at ledetider kan bli påvirket av situasjonen.
Spørsmål vedrørende dette kan henvendes til operativ personell hos Ntex AS.

Vi vil holde våre kunder og partnere oppdatert via våre hjemmesider dersom det skjer betydelige endringer i situasjonen.


 

Prisregulering 01. januar 2020

01.12.19

 

Kjære kunde,

Som følge av generelle kostnadsøkninger, justerer vi våre priser med virkning fra 01/01-2020:

Transporter: 2,90%
Lagerleie og håndtering:3,50%

Gebyrer o.l. vil avrundes opp til nærmeste 10 kr.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med din kontaktperson på Ntex.

Vi ønsker Dere et fruktbart og lønnsomt 2020.

Informajson vedr. UK trafikken

14.11.19

DFDS Seaways minsker frekvensen på seilingene mellom Göteborg og Immingham. De omfordeler skipene på de ulike rutene i Europa og da tar de bort en seiling i uken på ruten Göteborg - Immingham. Eksporten fra Norge taper onsdagsavgangen fra Göteborg og importen til Norge fredagsavgangen fra Immingham.

Dette kommer til å påvirke ledetidene til og fra UK, men vi skal naturligvis forsøke å minimere konsekvensene for dere som kunde. For mer informasjon, kontakt deres faste kontaktperson på Ntex.

Beslutningen til DFDS trer i kraft med umiddelbar virkning!

Vårt telefonsystem nede!

05.07.19

Vår leverandør av telefonløsning har for øyeblikket tekniske problemer som medfører at vi ikke kan motta inngående telefonsamtaler, eller ringe ut fra våre fasttelefoner.

Vi oppfordrer alle våre kunder til å benytte e-post frem til denne problemstillingen er løst, enten direkte til din kontaktperson hos oss eller til vår epost adresse booking.norway@ntex.com

Vi kommer tilbake med en bekreftelse så fort dette er løst.

Med vennlig hilsen

Ntex AS

 

Transport Jul og nyttår 18/19

26.11.18

Transport i forbindelse med jul og nyttår 2018-2019

I forkant av kommende jul- og nyttårshelg ønsker vi å minne våre kunder om å planlegge og booke leveringer i god tid. Se nedenfornevnte lenke til generell informasjon om utlastingsdager for leveringer før jul. Lasting i mellomdagene kan pga. kapasitet på enheter skje med levering etter nyttår og frem mot 7.januar. Hvis det finnes spesifikke lasting-/lossingsdatoer må dette uttrykkelig spesifiseres i bookingen. Stem gjerne av med din NTEX kontaktperson.

Legg merke til at kapasitet på enheter og plass på eventuelle ferjer er begrenset i helgene. NTEX forbeholder seg retten til i disse tilfellene å komme tilbake med eventuelle merkostnader, da våre leverandører har endrede ledetider og kapasitet under denne perioden.

Se lenke til oversikt under:

transport-jul-og-nyttar-2018.pdf