Reklamasjoner

 

Ansvar og Vilkår

Når du mottar godset må du gjøre følgende:

 • Kontrollere godset og tilstanden til innpakningen.
 • Tell over og sjekk at kvantiteten samsvarer med fraktseddelen.
 • Skriv under på fraktseddelen om alt er korrekt.

Dersom godset er skadet eller kvantiteten ikke stemmer må du gjøre følgende:

 • Ta imot godset.
 • Gjør en anmerkning (forbehold) på fraktseddelen. Se under.
 • Ring NTEX om noe mangler.
 • Reklamer skader omgående via e-post, brev eller faks. Se under.
 • Begrens skadeomfanget om det er mulig.
 • Fraktseddelen er et verdipapir!

 

Anmerkning

Med en anmerkning på fraktseddelen beviser du at en skade eller brist oppsto før mottak. NTEX får dessuten en sjanse til å finne årsaken og forhindre at det skjer igjen.

 

Reklamasjon

Dersom godset har skader eller brister som var skjult av emballasjen og derfor ikke ble oppdaget før etter oppakking – må du reklamere skaden skriftlig innen 7 arbeidsdager etter mottak. Når du melder skaden innen denne tid anses skaden som å ha oppstått under transporten – om ikke NTEX kan motbevise det. Om du derimot reklamerer etter 7 arbeidsdager, er det du som må bevise at skaden oppsto under transporten. Den endelige reklamasjonsfristen går ut ett år etter mottak.

NTEX ønsker å ha mulighet til å besiktige skaden. Du kan derfor ikke returnere, selge eller reparere det skadete godset. Du må oppbevare både godset og emballasjen trygt.

Du må selv fremme et erstatningskrav og bevise leveransens verdi.

Du bør legge ved følgende dokumenter:

 • Fraktseddel/CMR.
 • Din handelsfaktura fra bedriften som solgte godset eller et annet dokument som beviser verdien.
 • Faktura som, etter avtale med NTEX, forteller om godset har blitt reparert eller erstattet.
 • Andre dokumenter som kan hjelpe til med å avgjøre saken. F. eks fotografier.

NTEX vil så utrede skaden i henhold til NSAB 2000 (bl. a. CMR og VTL) og deretter kontakte deg.

Hvis du har vareforsikring melder du skaden til ditt forsikringsselskap for raskere behandling. NTEX anbefaler derfor at du alltid har forsikring.