Kundmeddelande Englandstrafiken.

2019-03-25

På grund av viss backlog från strejken och ökade exportvolymer inför Brexit så kan ledtiderna på gods till England bli något längre.

Vi jobbar naturligtvis hårt för att minimera detta!

Strejken avblåst

2019-03-05

Strejken avblåst.

Hamnkonflikten är över och det blir ingen strejk i Sveriges hamnar.

Vi räknar med fördröjningar de närmsta dagarna innan vi åter är i normal drift.

Strikes in Sweden ports!

2019-03-04

 

Dear Cargo Customer,
 
The Swedish Dockworkers Union has given notice about strikes in Sweden ports from Wednesday March 6, 2019.
 
If the conflict between Dockworkers Union and Ports of Sweden escalates to a strike this will affect shipments of handling units to/from Ports . It is informed that units with driver can be shipped as normal

 We will inform you as soon as we get more information about the possible strike.  

 

Hyvä rahtiasiakas,
 
Ruotsin Satama työntekijöiden liitto on ilmoittanut mahdollisesta lakosta Ruotsin satamissa 6. maaliskuuta 2019 alkaen.
 
Jos lakko satamien työntekijöiden liiton ja Ruotsin satamien välillä astuu voimaan, se tulee vaikuttamaan käsiteltävien yksiköiden lastaukseen ja purkuun satamassa. Saamamme tiedon mukaan kuljettajalliset yksiköt puretaan ja lastataan normaalisti.

Ilmoitamme kun saamme lisätietoja mahdollisesta lakosta.

 

For more information regarding our Finland and Baltic traffic contact us on:

Finland: booking.boras@ntex.com
Balticum: booking.baltics@ntex.com