Utmaningar för finsk sjöfartsindustri

2014-11-24

Den finska sjöfartsindustrin möter två utmaningar i form av en avstannande utsikeshandel och det planerade svaveldirektivet.

Både hamnar och rederier drabbas av utmaningarna. Bara i sydvästra Finland sysselsätter marinindustrin ungefär 7000 personer och i regionen finns det runt 330 företag inom branschen.

Direktören för Karleby hamn, Torbjörn Witting, har uttryckt att de med anledning av det nya svaveldirektivet känner av kundernas osäkerhet kring hur de ska hantera sina framtida transporter. Staffan Herlin, vice verkställande direktör för Finnlines, tror att många rederier antingen kommer att behöva övergå till bränsle med mindre svavelutsläpp eller investera i teknik som kan rena från svavel. Han menar också att det kan bli svårt då många företag i branschen har flera svåra år bakom sig.