Tyskland vill höja vägavgifterna

2014-11-18

Tysklands transportminister Alexander Dobrindt har ändrat det tidigare förslaget om vägavgifter till att endast omfatta utländska privatfordon.

Violeta Bulc, som är transportkommissionär, har tidigare uttalat sig positivt om vägavgifter eftersom dessa kan hjälpa till att minska föroreningarna. Trots det är det inte säkert att förslaget kommer att godkännas av EU-kommissionen, eftersom vägtullar och liknande system inte får vara diskriminerande. Anledningen till att avgifterna riktas mot utländska fordon är att de inte anses bidra till de tyska infrastruktursatsningarna.

Alexander Dobrindt önskar att avgifterna ska träda i kraft från och med 2018. Samtidigt är det troligt att vägavgiften för lastbilar kommer att öka, trots att Tyskland tidigare kommunicerat en sänkning av avgiften för just lastbilar.