Tyska vägskatten, MAUT, förändras ytterligare

2018-12-03

2018-07-01 utökade den tyska staten MAUT:en genom att lägga till nya vägar i vägnätet som man tar ut vägskatten på. 2018-10-19 beslutade man att återigen förändra vägskatten genom att höja nivåerna from 2019-01-01.

Höjningarna är differentierade. Hur stor höjningen blir beror på kombinationen miljöklassningen av motorn och antal axlar på fordonet