Svenskarna förutspår kaos

2015-02-05

31 procent av den svenska befolkningen tror att det är ganska eller mycket sannolikt att det, under deras livstid, kommer att inträffa en större katastrof som innebär att all infrastruktur slås ut. 

Allra mest oroar sig invånarna på Gotland, Öland och i Småland där hela 49 procent, förutspår en stundande katastrof. I storstäderna är man däremot inte lika oroliga, endast var fjärde Stockholmarna tror att de kommer att vara med om en katastrof.

Trots att många tror att en katastrof är sannolik är de flesta dåligt förberedda. Hela 63 procent uppger att de är oförberedda inför en kris som leder till att all infrastruktur slutar fungera. Beredskapen skiljer sig dock åt i landet. Bäst beredskap har man i mellersta Norrland, här uppger 46 procent att de är förberedda på en kris.

Över häften av befolkningen, 58 procent, uppger att de bara skulle klara sig i max en vecka vid en större katastrof på de förnödenheter de har hemma. Sju procent tror att de skulle kunna hålla ut i en månad och bara en procent uppger att de skulle klara sig i mer än ett år.

*Undersökningen vid namn Kaoskollen 2015 är gjord av konsultföretaget Infrateks.