Större fartyg till Västhamnen

2015-06-12

Det krävs ingen omfattande utbyggnad för att Västhamnen i Helsingborg ska kunna ta emot större containerfartyg. Det visar simuleringar som genomförts. Ett beslut från Transportstyrelsen ger klartecken för fartyg på upp till 235 meter.

Möjligheten att ta emot fartyg som är 10 till 15 meter längre än de som kan tas emot idag är betydelsefullt för hamnens erbjudande inom containertransport. Västhamnen vill agera proaktivt genom att iordningställa för att kunna ta emot längre fartyg. Det är något som behövs i och med att feederfartygen växer när det kommer till såväl längd, bredd som djupgående.

Simuleringarna genomfördes av Sjöfartsverket och handlade om fartyg som var 235 meter långa, 32 meter breda och hade 11,7 meters djupgående. Hittills har det längsta fartyget som anlöpt hamnen varit 217 meter.

Vissa investeringar krävs för att kunna ta in de större containerfartygen. Exempelvis måste kranspåren förlängas för att kranarna ska kunna flyttas längre bort från utstickande delar på fartygen.