Sökes: 2 500 förare

2015-01-21

I en enkät gjord av TYA svarade 24 procent av 800 tillfrågade åkerier att de ser ett behov av att nyanställa under det närmaste halvåret. Åtta procent uppgav att deras verksamhet behöver krympas och 50 procent att ingen förändring kommer att ske. 

Lasse Holm, projektledare på TYA, menar att rekryteringsbehovet för de tillfrågade åkerierna uppgår till cirka 1 000 nyanställningar. Han bedömer dock att det innebär att branschen i stort kommer att behöva rekrytera cirka 2 500 förare under det närmaste halvåret. 

Utbildningsbehovet av lastbilsförare är således fortsatt stort och jobbmöjligheterna är goda för de som väljer att utbilda sig. 

Undersökningen, som genomfördes under oktober till december 2014, omfattar åkerier som är medlemmar i Biltrafikens Arbetsgivareförbund och har anställda förare.