Övervakning av däcktryck inget krav i Sverige

2014-11-05

EU-regler säger att ett däcktrycksövervakningssystem måste finnas i nya bilar som tas i bruk efter 1 november 2014. I Sverige har man dock valt att inte införa kravet i de nationella reglerna, till stor del eftersom målet med dem ändå uppnås.

Anledningen till däcktryckövervakningssystemet är att föraren ska varnas om däcktrycket är för lågt i ett eller flera av däcken. Om däcktrycket är för lågt påverkas bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen ökar.

Anledningen till att Transportstyrelsen valt att inte införa kravet är att vi i Sverige uppnår systemets huvudsyfte att begränsa onödiga CO2-utsläpp ändå. När vi byter mellan sommar- och vinterdäck kontrolleras däcktrycket, vilket innebär att risken med långvarig körning med för långt däcktryck minskar. Därför blir systemet frivilligt för svenska fordonsägare.