Nytt Svaveldirektiv - 1 januari 2015

2014-10-28

 

Bäste kund,

Från 1 januari 2015 träder EU:s nya svaveldirektiv 2012/33/EU i kraft. Direktivet innebär att all sjöfart inom det så kallade SECA området kommer att tvingas att följa de nya reglerna. Det innebär i praktiken att högsta tillåtna svavelhalt i bränslet reduceras till 0,1 % att jämföras med dagens 1 %.

För att möta dessa krav tvingas rederierna investera i reningssystem, alternativt använda sig av ett bränsle med mindre utsläpp av svavel (MGO Marine Gas Oil).

Detta leder till ökade kostnader för rederinäringen och i förlängningen tyvärr även för NTEX.

NTEX tvingas därför att from den 1 januari att införa ett separat SECA tillägg på de marknader som berörs. Tillägget kommer att vara helt transparant gentemot de kostnadsökningar vi erhåller från våra leverantörer. Vi ber att få återkomma med mer information då vi fått en övergripande bild om hur olika marknader kommer att drabbas rent kostnadsmässigt.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta ert närmaste NTEX kontor.                                Du kan printa nyhetsbrevet här.

Med vänlig hälsning

NTEX AB

Dan Ericsson - VD