Naturgastankning möjlig i Göteborgs Hamn

2015-07-24

Flytande naturgas, LNG, används som bränsle i fler och fler fartyg i världen. Numera kan man tanka med bränslet i Göteborgs hamn. Detta efter ett nytt regelverk för LNG-bunkring tagits fram mellan Göteborgs Hamn AB och Rotterdams Hamn.

Regelverket innebär att lastfartyg kan bunkra LNG i och har tagits fram i samförstånd med Transportstyrelsen. Det är det första generella föreskrifterna i Sverige.

Dan-Erik Andersson, operativ chef i Energihamnen, Göteborgs Hamn AB, menar att regelverket är viktigt för att regionen ska kunna utvecklas och att miljövinsterna är stora.
– Vi tror på flytande naturgas som framtidens fartygsbränsle, säger Andersson.

De föreskrifter som tagits fram innehåller bland annat krav på säkerhetszoner, väder, mottagande fartyg, bunkerfartyg och terminaler. Reglerna omfattar bunkring från bunkerbåt och från land med lastbil.
– Vi räknar med anlöp av LNG-fartyg en till två gånger i veckan nästa år och många kommer passa på att bunkra i Göteborg, säger Dan-Erik Andersson.