Hög belastning på skotska vägar

2015-04-01

På huvudvägarna mellan Skottland och England är det vanligt med stora trafikstockningar. Vägarna är överbelastade och nu uppmanar parlamentet transportörer att i större utsträckning skicka sin frakt via järnväg.

Belastningen på huvudvägarna mellan Skottland och England har ökat och en stor del av trafiken på de största vägarna är tung. I en officiell rapport skrivs att i snitt 260 långtradare använder vägarna varje vecka. Genom att flytta delar av trafiken till järnvägen skulle trängseln minska och miljön förbättras, menar experter.

För att få små företag att i större utsträckning använda järnvägstransporter har beslutsfattare föreslagit ett bidragssystem som om det antas skulle ge ekonomiskt stöd till speditörer som fraktar med tåg.