Göteborgs Hamn får exportera direkt till USA

2014-04-03

Från och med april är Göteborgs Hamn den enda hamnen i Norden som får exportera gods direkt till USA. Tillsammans med 58 hamnar i världen innehar Göteborgs Hamn den speciella klassificeringen CSI (Container Security Initiative). Klassificeringen tilldelades Göteborgs Hamn efter att Tullverket certifierat sig mot den amerikanska motsvarigheten, US Customs and Border Protection.

CSI-klassificeringen gör att Göteborgs Hamn blir ännu viktigare för Svensk och Nordisk export till USA. Varje vecka passerar cirka 400 containers CSI-systemets kontroller i Göteborg. Det innebär, bland annat, att ett urval av högrisk containers röntgas innan de tillåts skickas vidare. 

För NTEX och företagets kunder innebär det kortare ledtider då godskontroller görs redan före godset skickas till USA. Det minskar risken för att containern ska fastna i den amerikanska tullen vid ankomst.

För mer information och en lista på alla CSI-klassificerade hamnar besök:

http://www.dhs.gov/container-security-initiative-ports