Godstrafiken i Göteborg hotas av strejk

2014-06-18

Seko, Service- och kommunikationsfacket, beslutade idag att lägga nya strejkvarsel i syfte att få till stånd en lösning i den pågående tågkonflikten. Seko kräver ett stopp på missbruket av deltider och timanställningar.

Sekos nya strejkvarsel omfattar personal på Green Cargos kombiterminal i Göteborg. Dessutom påverkas omlastningsterminalen och arbetsområdet Kville på Hisingen, vilket betyder att bl a tågtransporterna till och från Göteborgs hamn samt till raffinaderier och Volvos anläggningar i Torslanda drabbas. Dessutom innefattas avtalsområdet Spårtrafik inom Banerservice Skandinavia.

– Vi har ännu inte fått något gehör för våra krav på en begränsning av deltider och timanställningar. Vi måste få till en lösning här och nu. Därför ser vi ingen annan utväg än att trappa upp strejken ytterligare, säger Sekos förbundsordförande, Janne Rudén.

Sekos agerande upprör arbetsgivarorganisationen Almega: 
– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Seko än en gång väljer att trappa upp strejken mitt under pågående medlingsförhandlingar. Det rimliga hade varit att ge förhandlingarna en chans, säger Almegas förhandlingschef Beata Hammarskiöld.
– Detta drabbar parter som inte är en del av den ursprungliga konflikten. Skandinaviens största hamn drabbas hårt såväl som näringslivets transporter i Göteborg och hela västra Sverige.
– Genom Sekos varsel kan det bli så att fler transporter utförs med lastbil istället för med tåg. I slutändan drabbar det Sekos medlemmar inom godstrafiken. Blir det färre tågtransporter blir det också färre arbetstillfällen, säger Beata Hammarskiöld.

Här kan du läsa mer om konflikten:

https://www.almega.se/press/pressmeddelanden/seko-trappar-upp-strejken-for-tredje-gangen

http://www.seko.se/Aktuellt/Nyheter/2014/Juni/Seko-utvidgar-konfliktatgarderna--varslar-om-strejk-inom-godstrafiken/