Förslag på regeländring för att tillåta tyngre och längre fordonståg

2014-08-27

I syfte att minska miljöbelastningen och öka transporteffektiviteten föreslår Transportstyrelsen en regeländring för att tillåta tyngre och längre fordonståg på delar av det allmänna vägnätet. Förändringarna ska kunna genomföras utan att säkerhetsnivån äventyras. 

Tyngre och längre fordon innebär nya tekniska förutsättningar. Enligt förslaget ska fordonen i ett fordonståg med en bruttovikt över 60 ton eller som är längre än 25,25 meter godkännas vid en lämplighetsbesiktning. Besiktningen ska innehålla en utökning och en anpassning av dagens krav för att bibehålla dagens säkerhetsnivå.

  • Transportstyrelsen föreslår bland annat att: 
  • ytterligare en bärighetsklass, kallad bärighetsklass 4 (BK4).
  • Trafikverket och kommunerna får ett bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka allmänna vägar och kommunala gator och vägar som ska tillhöra BK4.
  • den nya bärighetsklassen ska tillåta upp till 74 tons bruttovikt.
  • högsta tillåtna bruttovikt på BK1-vägar ändras och det blir tillåtet med upp till 64 tons bruttovikt.
  • fordonståg som är längre än 25,25 meter men högst 32 meter långa ska få trafikera det allmänna vägnätet. Fordonen måste då vara sammankopplade enligt det EU-gemensamma modulsystemet.