Färre fortkörare efter nya farthinder på Öresundsbron

2014-09-05

Under sommaren har nya farthinder installerats på Öresundsbron, något som har minskat antalet fortkörare drastiskt. Detta samtidigt som trafiken över bron har ökat. Farthindren fungerar selektivt och mäter förarens hastighet.

Under 2012, 2013 och de första månaderna av 2014 har 10 000 - 22 000 personer kört mer än 10 kilometer i timmen för snabbt på Öresundsbrons 30-sträckor varje månad. I juli 2013 körde 16 299 förare för fort, en siffra som samma månad 2014 minskat till endast 2 153. Minskningen ser likadan ut för augusti månad.

De farthinder som installerats på bron heter Actibump och mäter ankommande bilars hastighet. För de bilister som överskrider hastighetsbegränsningen bildas en kant, medan resterande kan köra vidare som vanligt. På så sätt belönas de som håller rätt hastighet. Farthindren finns i bizzbanorna i riktning mot Danmark.