Färre dog i trafiken första halvåret

2015-07-09

De första sex månaderna 2015 omkom 114 personer i vägtrafiken. Jämfört med samma period föregående år är det elva färre. 

Av de som omkommit var 13 personer under 20 år och 14 var 75 år eller äldre. De flesta, 76 stycken, färdades i bil och 11 på motorcykel. Åtta av dem var cyklister och 15 fotgängare. Singelolyckor var vanligare än mötesolyckor.

Under de senaste fem åren har medelantalet omkomna i trafiken under det första halvåret varit 124 personer. Alltså är perioden januari-juni 2015 åtta procent lägre än genomsnittet de senaste fem åren.