Ett år med skärpta mobilregler vid körning

2014-12-04

Den 1 december 2013 skärptes reglerna för användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning vid körning. Under det gångna året har 82 personer bötfällts, hälften av dem har blivit av med körkortet.

 Reglerna innebär att det är förbjudet att använda exempelvis mobiltelefoner på ett sätt som ”inverkar menligt på framförandet av fordonet”. Under bestämmelsernas första år har det blivit tydligare för polisen hur de ska tillämpas. Handlingar som kan ingå i begreppet ”menlig påverkan” är om föraren kör över mittlinjen eller upp på en trottoarkant eller gör en alldeles för hård inbromsning.

 Inför 2015 kommer föreskrifterna eventuellt ändras så att förare kan bötfällas av polis direkt vid vägkanten. Idag avgörs bötesbeloppet vid en rättslig prövning. En sådan förändring skulle innebära att betydligt fler förare riskerar att bötfällas för mobilanvändning.