Elvägar testas av Trafikverket

2015-06-05

En innovationsupphandling kring elvägar har genomförts av Trafikverket, som nu går vidare med två projekt: ett i Arlanda och ett i Gävle. 
– Det kan bli ett bra komplement till dagens väg- och järnvägstrafik, säger Torbjörn Suneson, tf generaldirektör på Trafikverket.

I samråd med Vinnova och Energimyndigheten har Trafikverket nu beslutat att två leverantörer får testa varsin lösning för elvägar. Leverantörerna är Rosersbergs Utvecklings AB och Region Gävleborg och man beräknar att försöken kommer att avslutas under 2018. 

Den teknik Rosersbergs Utvecklings AB ska testa innebär att en elskena som finns i vägbanan driver och laddar fordonet under tiden det framförs. Region Gävleborgs test innebär att lastbilshyttens tak får en strömavtagare som matar ner ström till en elhybridmotor i själva lastbilen.